(TUSELOG) Yerel Karar Alma Süreçlerine Vatandaş Katılımı Çalışmaları Uluslararası Sonuç ve Sürdürülebilirlik Konferansı


UCLG-MEWA, 16 Kasım 2015 tarihinde Titanic Hotel’de Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı (TUSELOG) Yerel Karar Alma Süreçlerine Vatandaş Katılımı Çalışmaları Uluslararası Sonuç ve Sürdürülebilirlik Konferansı’na katıldı. TUSELOG projesinin genel hedefi Türkiye’de yerel yönetişimin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. SKL International, Türkiye Belediyeler Birliği’nin kurumsal kapasitesini, lobi/hizmet kapasitesi ve Avrupa entegrasyon kapasitesini güçlendirmek ve belediye ortaklık apları ve Türkiye belediyelerinde güçlü kapasite vasıtasıyla hizmet sağlamak için belediye kapasitesini geliştirmek amacıyla TBB ve İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR) ile ortaklık yapmaktadır.

Konferansta, yerel karar almak süreçlerinde kentsel katılımı arttırmak için uygulanan projeler, iyi örnekleri ve Türk ve İsveç örneklerini sunuldu. UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi, şehirlerin yaşamına ve kentsel kalkınmaya dezavantajlı grupların ve vatandaşların daha iyi dahil olması adına şehirlerle birlikte pilot projeler geliştirmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are disabled