UCLG 2021 YILLIK İSTIŞARE TOPLANTISI


UCLG Dünya Teşkilatı, yıllık İstişare toplantısını 15-22 Şubat tarihleri arasında “Önemseyen Bir Küresel Topluluk” teması altında gerçekleştirdi. Her yıl tüm UCLG ailesi bu etkinlik vesilesiyle buluşup, birliktelik duygusu oluşturma imkânı buluyor.  Ne var ki #UCLGmeets, COVID-19 salgınının getirdiği olağanüstü koşullar nedeniyle bu kez sanal ortamda gerçekleşti.  2021 yılı İstişare toplantısı kapsamında peş peşe gerçekleşen etkinlikler ile küresel UCLG ailesinin tüm üyeleri ve paydaşları, hem deneyimlerini hem de yenilikçi fikirlerini aktararak toplantının oldukça verimli geçmesini sağladı.

UCLG, İstişare toplantısının her bir günü için belirlediği ana temalarla programın ruhunu yansıttı. Bu temalar, “UCLG Fırsat Penceresi,” “İnsanlar için Çalışmak,” “Gezegen için Çalışmak,” “Yönetim için Çalışmak,” “Gelecek Paktına Güç Katmak” ve “Dönüşüme Öncülük Etmek” oldu. İlk gün gerçekleşen UCLG Sekretaryalarının ilk tam ekip toplantısı; 2020 yılından alınan derslerin ve 2021 yılına yönelik vizyonun yansıtılmasına olanak tanıdı ve yine ilk gün, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Başkanı merhum Kadir Topbaş için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İstişare toplantısında öne çıkan çıkarımlar şöyle oldu:

 • UCLG ailesi, Önemseyen Bir Küresel Topluluk olarak, bir fırsat penceresi olacaktır.
 • 2021 yılında UCLG’ye yol gösteren anahtar sözcükler dayanışma, bilgi ve liderlik olacaktır.
 • UCLG, müşterek öğrenmeyi gerçekleştirmelidir.
 • UCLG TV, politikaları ve programları biçimlendirecek çeşitli sesleri bir araya getirebilmek için etkin bir biçimde kullanılmalıdır.
 • Demokrasi yeniden biçimlendirilmeli ve çok taraflı yönetişim ön planda tutulmalıdır.
 • Yenilikleri geliştirmek için bilgiler ve yöntemler paylaşılmalıdır.
 • Ekolojik dönüşüm, UCLG’nin yaklaşımının merkezinde yer almalıdır.

Ayrıca, UCLG-MEWA Başkanlık Divanı ve Sekretaryasının, MEWA’nın önceliklerini sunarak, geleceğe dönük küresel gündemi desteklediği özel bir oturum da gerçekleşti.  Bunların yanında, araştırma çalışmaları da UCLG’nin 2021 vizyonunda önemli bir yer tutmakta. Söz konusu bu vizyon, İstişare kapmasında gerçekleştirilen müstakil bir oturum ile irdelendi. Güçlü bir biçimde vurgulanan mesajlardan bazıları şöyle:

 • Karşılaşılan çok sayıda zorluğun üstesinden gelmek, ortaklık ve bilgi gerektirir.
 • Akademi (üniversiteler) ve saha (toplum) arasında bağlantı kurulmalıdır. 
 • Doğruca temelden gelen bilgilere erişilmesini sağlayan yerel ve bölgesel yönetimlerle yerel yönetim birlikleri büyük önem taşımaktadır.
 • Esneklik, bağlamları anlamak ve verileri bu bağlamlara gerektiği gibi uyarlamak için önemlidir.
 • Araştırmanın temel ilkeleri; birbirinin bilgisine ve çalışma yöntemine karşılıklı olarak saygı duymak ve şeffaflık ve birlikte öğrenme kararlılığı göstermektir.

Sonuç olarak, salgın nedeniyle ekranların arkasında kalma zorunluluğu, bu yılki İstişare toplantısını önceki istişarelerden farklı kıldı. UCLG de bundan esinlenerek “fırsat penceresi” temasına odaklandı. UCLG, salgın her ne kadar insanları fiziksel olarak ayırmış olsa da insanların birliktelik duygusunu ekranları aracılığıyla paylaşmayı sürdürebileceğini kanıtlamaya çalıştı. Bu doğrultuda, UCLG etkinlik boyunca katılımcıları alışılmış kalıpların dışında düşünme konusunda yüreklendirdi, katılımcılar da bu çağrıya mutlulukla uyup birbirine esin kaynağı oldu. UCLG 2021 İstişare Toplantısı UCLG Başkanlık Divanı ile perdelerini kapattı.

Comments are disabled