UCLG 6. DÜNYA KONGRESİ YEREL VE BÖLGESEL LİDERLER ZİRVESİ ADAYLIK ÇAĞRISI


Değerli Belediye Başkanı, Değerli Başkan,

Üç yılda bir gerçekleşen UCLG Dünya Kongresi, yerel yönetim dünyası için odak noktası olup yerel düzeyde seçilen temsilcilerin ve ortaklarının öncelikli toplanma noktasıdır. Belediye başkanlarının, kongre üyelerinin ve bölgesel yönetimler ile bunların birliklerinin başkanlarının önümüzdeki üç yılın ve sonrasının yerel yönetim gündemini belirlemek ve 21. yüzyılda yerel demokrasinin ve adem-i merkeziyetçiliğin merkezinde kilit meseleleri incelemek ve tartışmak üzere bir araya geleceği yerdir.

2019 toplantısı, Habitat III Konferansı’ndan sonraki ilk kongre olacaktır ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin uygulamalarındaki mevcut ilerleme durumunu ve bu sürecin yerel düzeydeki etkilerini sunma imkanı sağlayacaktır.

Aynı zamanda 15. yılı vesilesiyle Dünya Teşkilatımızın gelişimini göstermek için de bir fırsat olacaktır.

Başkanlığı ve UCLG Dünya Konseyi üyeleri, yukarıdaki fikirleri değerlendirerek küresel çaptaki bu etkinliğe ev sahipliği yapacak olan yenilikçi teklifleri beklemektedir.

Adaylık sunmak için gerekli şartları ekte bulabilirsiniz.

Şehrinizin ya da yerel yönetim kurumunuzun bu heyecan verici görevi üstlenebileceğini düşünürseniz, Dünya Sekreteryamız tekliflerinize sonuna kadar açıktır.

Daha fazla bilgi için ya da adaylık sunmak için, lütfen en geç 31 Ağustos 2016 tarihine kadar UCLG Genel Sekreteri ile UCLGExBu@uclg.org e-mail adresinden iletişime geçiniz.

Saygılarımla,

Josep Roig
Genel Sekreter

Belgelere erişmek için lütfen aşağıdaki linklere tıklayınız:

Comments are disabled