UCLG-BAŞKANLIK DİVANI ÇEVRİM İÇİ TOPLANTISI


Çevrimiçi UCLG Başkanlık Divanı toplantısı, UCLG Başkanlık Divanı ile Başkan Yardımcılarını bir araya getirdi. Katılımcılar, “COVID-19 Sonrası: Gelecek nesillere sahip çıkan bir modelin geliştirilmesi için bir fırsat – Yerel ve bölgesel yönetimlerin COVID-19 sonrası döneme yönelik yönergeleri” teması altında politika önerilerini tartıştılar.

20 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen Çevrimiçi UCLG Başkanlık Divanı Toplantısı’nda, COVID-19 krizi sonrasında UCLG’de gelinen noktaya ve teşkilatın güncel çalışma planına dair paylaşımlarda bulunuldu. Toplantı sırasında katılımcılar, ön cephede yer alan yerel yönetimlerin COVID-19 ile yaratıcı bir şekilde nasıl mücadele ettikleri üzerine konuştular. Toplantının açılışını gerçekleştiren UCLG Başkanı ve Al Hoceima Belediye Başkanı Mohamed Boudra, bu zorluğun üstesinden gelmenin anahtarının, önümüzdeki yıllarda daha akıllı ve daha dirençli toplumlar oluşturmak amacıyla yönetimin farklı kademeleri arasında dayanışma içerisinde koordinasyonu sağlamak olduğunun altını çizdi. Boudra, “Üyelerimizin çalışmalarını destekleme, savunmasız nüfusu destekleme ve bu sağlık krizinin daha büyük bir toplumsal krize dönüşmesini önleme noktasında taahhütte bulunmamız gerek” şeklinde konuştu.

Toplantıda tartışılan “”COVID-19 Sonrası Yerel ve Bölgesel Yönetimler Yönergesi”, haftalık oturumlar boyunca yapılan paylaşımlar sonucunda öğrenilenlerin bir ürünü olup UCLG’yi siyasi sesin referans kuruluşu olarak konumlandırmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, toplantı sırasında yönergeye dair görüşlerini ve fikirlerini sundular. Yönerge, Başkanlık Divanı’nın siyasetteki yansımasının temelini oluşturmayı amaçlamaktadır.

UCLG Eş Başkanı ve Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise bu süreçte hayatta kalmanın anahtarının yerel yönetimlerin merkezi yönetimlerle koordinasyonu sağlaması olduğunu belirtti. Altay, “Bu durumdan doğrudan etkilenen insanların ilk temas noktası yerel yönetimlerdir” vurgusunda bulundu. UCLG Başkan Yardımcısı ve Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı Mohamed Saadieh, bazı MEWA şehirlerinin salgına yanıt olarak yürüttükleri örnek çalışmalarını sundu. Saadieh, “Kimseyi geride bırakmamanın bir hakikat olduğunu söylemek için insan haklarına dayalı kapsamlı bir planlamaya ihtiyacımız var. Yönetişimin her alanında geniş bir iş birliğine ihtiyacımız var” dedi.

Bu salgın, kamu bilincini artırmada ve temel kamu hizmetlerinin sürdürülmesinde UCLG ve ağlarının ne derece kritik bir rol oynadığının yanı sıra alınan sıhhi önlemleri destekleme noktasında yeni duruma uygun farklı hizmetlerin hızlı bir şekilde geliştirilmesi ihtiyacını da ortaya koydu. Önümüzdeki süreçte, UCLG kentlerdeki en savunmasız kişileri desteklemek için özel çaba gösterecek, bölgeler arasındaki dayanışmayı teşvik edecek ve ayrımcılık, toplumsal dışlanma ve eşitsizliklere karşı önlemler alacaktır.

Comments are disabled