UCLG DÜNYA TEŞKİLATI BAŞKANI DR. KADİR TOPBAŞ NEW YORK’TA


Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC)  himayesinde, Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu 26 Haziran – 10 Temmuz tarihleri arasında Amerika’da gerçekleştirilecektir. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan toplantı,  “Entegrasyon, Uygulama ve Değerlendirmeyi Güçlendirmek: 2015 Sonrası HLPF” temasıyla yapılacaktır.

Toplantının temel amacı “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÜST DÜZEY PANELİ FORUMU”nun 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi’nin değerlendirilmesi ve uygulanması sürecine muhtemel katkılarını ve oynayacağı rolleri ele almaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma hedefiyle entegre farklı çalışma ve süreçler de Toplantı’nın konuları arasında yer alacaktır. Bu bağlamda, Rio +20, Samoa SIDS (Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri) Konferansı ve sürdürülebilir üretim ve tüketim süreçleri de toplantı gündeminde yer tutacaktır. Forumda, açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve UCLG Dünya Teşkilatı Başkanı Dr. Kadir TOPBAŞ, oturumdan önce ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Comments are disabled