UCLG, Eşitlik Gündemi’ni Birleşmiş Milletler nezdinde daha ileriye taşıyor

Sirküler
36/2016
Barselona, 22 Aralık 2016
 
Dünya Konseyi Üyelerine
Genel Sekreterlere
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılarına
UCLG Komite ve Çalışma Grupları Başkanlarına
Bilgi için: Başkanlığa

UCLG, Eşitlik Gündemi’ni  Birleşmiş Milletler nezdinde daha ileriye taşıyor
 

Değerli Üyelerimiz,
 
Birleşmiş Milletler, Kadın Statüsü Komisyonu’nun (KSK) 61. Toplantısı’nı 13-24 Mart 2017’de New York’ta gerçekleştirecektir.
 
KSK,  BM’nin özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konularına değinen en temel küresel politika yapıcı organdır.  “Değişmekte olan iş dünyasında kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi” bu yılki toplantının ana temasını oluşturacak, ayrıca  “kadınlar ve kız çocukları açısından Binyıl  Kalkınma Hedefleri’nin uygulanmasında elde edilen başarılar ve yaşanan zorluklar” konusunun ele alındığı oturumlar da gerçekleştirilecektir.
 
Kadının Statüsü Komisyonu’nda UCLG
 
UCLG Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Daimi Komitesi, belli sayıda seçilmiş kadın liderden oluşan bir heyeti,toplantıların ilk haftasında  gerçekleştirilecek tartışmalara katılmaları ve görüşlerini Üye Ülkeler ve BM temsilcileri ile paylaşmaları için harekete geçirecektir.                     
 
Etkinlik sırasında, teşkilatlarımızın 2013 yılından bu yana süregelen ortaklık çerçevesinde  BM Kadın Birimi işbirliğiyle bir Özel Üst Düzey Oturum gerçekleştirilecektir.    
KSK’na sunulmak üzere hazırlanan taslak bildiri, sizlerin yorum ve katkıları için ekte bilgilerinize sunulmuştur.  Lütfen yorum ve katkılarınızı bizlerle Ocak ayının üçüncü haftasına kadar paylaşınız.
KAYIT
KSK oturumlarına katılım sınırlı sayıda yapılacaktır.  UCLG’nin 15’ e kadar temsilci görevlendirme hakkı bulunmaktadır.  Toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin, ekte gönderilen formu doldurup 16 Ocak 2017 tarihine kadar women@uclg.org’a göndermesi gerekmektedir.  Başvuruların değerlendirilmesinde kayıt olma tarihi önemli olacaktır.   
 
New York’ta gerçekleştirilecek KSK toplantısına ulusal delegasyonunuzla birlikte katılmayı planlıyorsanız, katılımda bulunacağınız süre konusunda tarafımızı bilgilendirmenizi arz ederiz.   
 
Toplantı tarihi yaklaştıkça, Dünya Sekreteryası konu hakkında daha ayrıntılı bilgi paylaşacaktır.   

Saygılarımızla,

UCLG Dünya Sekretaryası
 
 
Lütfen aşağıdaki dosyalara erişmek için dosya isimlerinin üzerine tıklayınız:

·         Kayıt formu

·         61. KSK Toplantısı Gündemi

·         UCLG Bildirisi

61. KSK Toplantısı Ana Teması Konulu Uzman Grubu Toplantısı Raporu  Değişmekte Olan İş Dünyasında Kadınların Ekonomik Olarak Güçlendirilmesi 

Comments are disabled