UCLG İSTİŞARE TOPLANTISI


UCLG Dünya Teşkilatı tarafından, bölge teşkilatları ve ilgili paydaşların katılımı ile düzenlenen UCLG İstişare Toplantısı, 24-28 Şubat 2020 tarihleri arasında Fas’ın Tanca kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda; yerel finans, göç, eşitlik ve haklar, yerel demokrasi, kültür, küresel gündemlerin yerelleştirilmesi ve yerel kamusal hizmetler gibi pek çok farklı alanda Dünya Teşkilatı’nın stratejisi değerlendirmeye açıldı. Dört gün boyunca yapılan istişareler gerek Dünya Teşkilatı’nın bölge teşkilatları ile gerekse bölge teşkilatlarının kendi aralarındaki sinerjinin güçlendirilmesine katkı sağladı.

Açılışı, UCLG Dönem Başkanı Dr. Mohamed Boudra tarafından yapılan toplantının 24 Şubat 2020 tarihli ilk gününde, 2019 yılında gerçekleştirilen UCLG Dünya Kongresi’nde alınan kararlar değerlendirildi. Ayrıca UCLG-MEWA’nın da üyeleri arasında yer aldığı UCLG Yerel Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Komitesi’nin toplantısı da aynı tarihte gerçekleştirildi. Yapılan toplantı kapsamında, bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan Yerel Ekonomik Kalkınma Dünya Forumu’nun hazırlıkları ele alındı. Bunun yanı sıra Teşkilatın ilgili birimleri tarafından sunulan yıllık faaliyet planları da programın ilk gününde katılımcılarla paylaşıldı.

İstişare Toplantısı’nın ikinci günü, “Yerel Finans” oturumu ile başladı. UCLG-MEWA’nın üyeleri arasında yer alan Türkiye Belediyeler Birliği temsilcisi ve Keçiören Belediye Meclis Üyesi Cemal Baş’ın konuşmacı olarak yer aldığı oturumda aynı zamanda UCLG’nin yeni dönemde saymanlığını yürüten İriga (Filipinler) Belediye Başkanı Madelaine Alfelor Gazman da yer aldı. Özellikle afetle mücadele konusunda finansman ihtiyacının önemi, oturumun öne çıkan konuları arasında yer aldı. İkinci gün gerçekleştirilen oturumlar arasında “Eşitlik ve Haklar” ile “Yerel Demokrasi” başlıkları da yer aldı. CIB Çalışma Grubu tarafından yönetilen ve yerel ve bölgesel yönetimlerin küresel gündemlerin yerelleştirilmesindeki önemini vurgulayan bir oturum da yoğun gündem içerisinde ele alınan konulardan biri oldu.

Yerelleştirmenin en fazla vurgulandığı gün olan üçüncü gün oturumları, “Yerelleştirmeye İvme Kazandırmak” konulu panel ile başladı. UCLG-MEWA’nın da çalışma gündeminin merkezinde yer alan küresel gündemlerin yerelleştirilmesi, programın en fazla ilgi toplayan konusu oldu. UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, METROPOLIS Genel Sekreteri Octavi de la Varga ve UCLG-ASPAC Genel Sekreteri Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi’nin katılımı ile gerçekleştirilen oturumda, bölge teşkilatlarının stratejik öncelikleri paylaşıldı. UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman; Teşkilat’ın dezavantajlı gruplar ve eşitlik, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum, yerel ekonomik kalkınma, göç ve sosyal uyum ile kentsel dirençlilik konularından oluşan stratejik önceliklerinin detaylarını aktardı. 

Programın ikinci günü devam eden oturumlarda konuşmacılardan biri de UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz oldu. Küresel gündemlerin yerelleştirilmesinde belediyelerde bulunan irtibat kişilerinin güçlü bir koordinasyon için temel bir unsur olduğunun altını çizen Genel Koordinatör Korkmaz, bu doğrultuda İstanbul’da bulunan Sultanbeyli Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen çalışmalardan bahsetti. Gönüllü Yerel Gözden Geçirme Raporlarının (VLRs) hazırlık sürecinde kurumsal koordinasyon mekanizmalarının varlığı, bahse konu iki belediye üzerinden katılımcılarla paylaşıldı. Yapılan sunum kapsamında aynı zamanda UCLG-MEWA tarafından 2019 yılında yürütülen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi’nin final raporunun tamamlandığı da katılımcılarla paylaşılan konular arasında yer aldı.

Programın 27 Şubat 2020 tarihli dördüncü gününde gerçekleştirilen oturumlarda UCLG-AFRICA ve CEMR tarafından sunulan stratejik önceliklerin yanı sıra aynı zamanda ayrımcılıkla mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin stratejiler de ele alındı. Eşitsizliklerin demokrasi ortamı için bir tehdit oluşturduğunun altının çizildiği oturumlarda, özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin uygulanmasında eşitsizliklerin daima göz önünde bulundurulması gerekliliği vurgulandı. UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman tarafından yapılan sunumda ise Teşkilat’ın göç konusunda yürüttüğü çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı. Göç konusuna ve mültecilere ilişkin MEWA Bölgesi’ndeki mevcut durumu aktaran Genel Sekreter Duman aynı zamanda UCLG-MEWA’nın koordinasyonunda oluşturulan Göç Küresel Görev Gücü’nden de bahsederek, mekanizmanın üstlendiği rolü katılımcılara aktardı. Beşinci sayısı Küresel Gündemlerin Yerelleştirilmesi üzerine olan GOLD Raporu’nun bir sonraki sayısı için tema ve metodoloji hazırlığı da katılımcılarla birlikte değerlendirilen konular arasında yer aldı.

Programın beşinci ve son gününde UCLG Başkanlığı’ndan konuşmacıların yer aldığı oturumlar gerçekleştirildi. Yapılan oturumlarda, taahhüt edilen küresel gündemlerin uygulanmasını sağlayacak yönetişim modelleri üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.  UCLG İstişare Toplantısı, UCLG Dönem Başkanı Dr. Mohamed Boudra tarafından yapılan kapanış konuşması ile sonlandırıldı.


Tanca Daklerasyonu

Comments are disabled