UCLG KÜLTÜR ZİRVESİ


Birinci UCLG Kültür Zirvesi  Bilbao Belediyesi’nin (İspanya) ev sahipliğinde 18-20 Mart tarihleri arasında gerçekleşecektir.

UCLG Kültür Zirvesi, kültürün sürdürülebilir kentlerdeki önemini tanıyarak şehirler ve yerel yönetimler arasındaki bilgi paylaşımını ve ağ iletişimini teşvik eden yeni bir etkinlik olacaktır.  Zirve, önemli bütün paydaşları, özellikle şehirlere, yerel yönetimlere ve kentsel aktörlere vurgu yaparak kültür politikalarını desteklemede bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Birinci UCLG Kültür Zirvesi’nin en önemli olayı, Kültür için Gündem 21’i geliştirip üzerine ekleyen “Kültür 21: Eylemler” belgesinin sunumu olacaktır. Bu belge, hem kültür ile sürdürülebilir kalkınma arasında güçlü bir bağ kurmakta hem de öz değerlendirme ve uygulama için yol göstermektedir. Ayrıca “Kültür 21: Eylemler” belgesi, uzmanlığın, eş düzey öğrenimin ve karşılıklı etkileşimin güçlendirilmesini önermektedir.

Comments are disabled