UCLG KONGRESİ 2019


Dünyanın dört bir yanından belediye başkanlarını, konsey üyelerini, yerel ve bölgesel yönetimleri ve dernekleri bir araya getiren en büyük ve en etkili toplantılarından biri olan 6. UCLG Kongresi ve Dünya Yerel ve Bölgesel Liderler Zirvesi, 11-15 Kasım tarihleri arasında Güney Afrika’nın Durban şehrinde düzenledi.

Zirve; farklı ilçe, şehir, metropol ve bölgeleri temsil eden yaklaşık 2.000 seçilmiş yerel lideri ve yetkiliyi, sivil toplum temsilcilerini, vatandaşları, uluslararası iş dünyasından uzmanları ve akademisyenleri aynı platformda buluşturdu. Etkinlik, katılımcılar arasında bağlar kurmayı, toplumu ve insanlar için ve insanlar tarafından yürütülen yerel yönetişimin çalışma şeklini dönüştüren politikalar oluşturmayı hedefledi.

Zirve’nin ilk günü, Kongre’nin odak noktası olan Local4Action Hub'ının Açılış Töreni ile resmi olarak başladı. Hub, Zirve süresince paylaşılan fikirler üzerine beyin fırtınasının ve fikir alışverişlerinin yapılacağı, dünyanın her yerindeki toplumlarla iletişimin sağlanacağı dinamik bir etkileşim ortamı sunacak.

Zirve’nin ikinci günü UCLG Bölge Toplantıları ile başladı. UCLG-MEWA Toplantısı’nda, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, üyelere UCLG-MEWA'nın son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayrıca katılımcılar, UCLG Başkanlık adaylıkları üzerine istişarelerde bulundular.

“#Cities4Migration: Diyalog ve Bilgiden Eyleme MC2CM Deneyimi” konulu oturumda Sancaktepe Belediye Başkan Yardımıcısı Ümit Şahin konuşmacı olarak katıldı. MC2CM (Akdeniz Şehirlerarası Göç) Projesi; diyalog, bilgi ve eylem esaslarına dayalı olarak Avrupa-Akdeniz bölge kentlerinde hak temelli göç yönetişiminin iyileştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Oturumda, MC2CM desteği ile geliştirilen girişimler üzerinde duruldu.

Zirve, tüm gün süren UCLG Öğrenme Forumu ile devam etti. Etkileşimlerle geçen gün boyunca, Ağ bünyesindeki öğrenme ortamı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Aynı zamanda Forum, UCLG Öğrenme Stratejisi 2019-2021'in temel unsurları için bir ilham kaynağı olmuş ve UCLG politikalarının öğrenme yoluyla yaygınlaştırılması ve yenilikçi öğrenme metodolojileri ve mekanizmaları hakkında somut öneriler sunmuştur. Bununla ilgili olarak, UCLG-MEWA temsilcileri, Türkiye'deki SKH'lerin Haritalandırılması Pilot Projesini tanıttılar ve projenin çıktılarını, kazanımlarını ve karşılaşılan zorlukları katılımcılarla paylaştılar.

Aynı zamanda UCLG, çatısı altındaki üç Forum’un ana toplantılarını gerçekleştirdi. Aracı Şehirler Forumu’nda gelecek yılın faaliyet planı tartışıldı. Forum kapsamında, Kongre ile Politika Konseyleri’nin ana temaları ile olan eş güdümlülük güçlendirildi. Nevşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Saymanı Rasim Arı, aracı şehirlere ilişkin planları ve projeleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Mali Yönetim Komitesi Toplantısı sırasında, üyeler Teşkilatın önceliklerini gözden geçirmek için bir dizi konuyu tartıştılar.

Üçüncü günde, UCLG Kongresi ve Dünya Zirvesi resmi olarak açıldı. UCLG Yönetim Kurulu, yeni dönemde başkanlık divanının yenilenmesinden önce 2016-2019 döneminin son toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu, üyeliklerin ana çalışma alanlarını güncelledi ve GOLD V Raporunun küresel gündemlerin yerelleştirilmesine ilişkin politika önerilerini yayınladı.

“Küresel Yönetişim Gündemi'nde Kentlerin Akdeniz Vurguları” başlıklı oturumda, Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı, UCLG Başkan Yardımcısı, UCLG-MEWA Başkanı ve Deirnbouh Belediye Başkanı olan Mohamed Saadie ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Onur Eryüce katıldı. Akdeniz'in farklı şehirlerinden ve bölgelerinden gelen siyasi temsilciler, bölgenin karşı karşıya kaldığı ana zorlukları müzakere etti ve yerel düzeyde bir Akdeniz gündeminin tanımlanmasına katkıda bulundular.

Kongre’nin dördüncü günü, “Bomba Değil Ağaç Ek Kampanyası”nın açılış töreni ile başladı. Hemen ardından, MEWA Asamble Kulvarı’nda göç yönetimi, barışın temini ve dirençlilik konularında politika önerileri ortaya konuldu. Tüm dünyada vatandaşlar ve hükümetler arasında mevcut bulunan güven sorununa ilişkin düzenlenen ve Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı ve UCLG-MEWA Başkanı Mohammed Saadie’nin de panelistler arasında yer aldığı Şeffaflık Özel Oturumu’nda şeffaflık ve kamusal bilgiye erişimi merkeze alan yeni yönetişim modelleri paylaşıldı.

Aynı gün, üç yılda bir gerçekleştirilen ve Dünya Teşkilatı’nın genel politikaları, izlediği stratejiler ve bunların değerlendirilmesinden sorumlu olan UCLG Genel Kurulu toplandı. Bu toplantıda, 2021 UCLG Kültür Zirvesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi karara bağlandı. Kurul’da, Deirnbouh Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Başkanı Mohammed Saadie, MEWA Bölgesi’nin politika belgesini sundu. Toplantıda ayrıca Sn. Saadie’nin MEWA Bölgesi’ni temsilen UCLG Başkan Yardımcısı olarak atanması resmi olarak onaylandı ve duyuruldu.

Yeni UCLG Başkanı’nın seçimine ilişkin ilk tur oylama ise Dünya Konseyi’nde gerçekleştirildi.

Kongre’nin son gününde UCLG-MEWA, “Artan Su Kıtlığı kapsamında Su Dirençliliği” adlı bir Local4Action oturumu düzenledi. Bu oturumda katılımcılar, suyun sürdürülebilir kullanımı için gerekli koşullara özel önem atfederek suyun sürdürülebilir yönetiminde ilham verici tecrübelerini ve konuyla ilgili politika mesajlarını paylaştılar.

Günün sonunda tematik oturumlarının ardından düzenlenen Dünya Konseyi’nde ise Dr. Mohamed Boudra, karşılıklı anlaşma ve uzun görüşmeler sonucu ulaşılan görüş birliği sonucunda diğer başkanlık adayı Ilsur Metshin’in adaylık başvurusunu geri çekmesinin ardından yeni UCLG Başkanı oldu.

Seçim sonuçlarına göre oluşan yeni Başkanlık Divanı aşağıdaki gibi şekilllendi:

Başkan:

Dr. Mohamed Boudra, Al Hoceima (Fas) Belediye Başkanı, Faslı Bölge Konseyleri Başkanları Birliği

Başkan Yardımcıları:

MEWA: Mohammed Saadie, Deirnbouh Belediye Başkanı (Lübnan), Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı, UCLG-MEWA Başkanı

ASPAC: Tri Rismaharani, Surabaya Belediye Başkanı (Endonezya), UCLG-ASPAC Başkanı

AFRİKA: Armand Beouinde, Ouagadougou Belediye Başkanı (Burkina Faso)

NORAM: Bill Karsten, Halifax Bölgesel Belediye Meclis Üyesi (Kanada), Kanada Belediyeler Federasyonu Başkanı

METROPOLIS: Michael Müller, Berlin Belediye Başkanı (Almanya), METROPOLIS Başkanı

BÖLGELER FORUMU: Pablo Jurado Moreno, Ekvador Bağımsız İl Hükümetleri Konsorsiyumu Başkanı (CONGOPE)

AVRASYA: Belirlenecektir.

AVRUPA: Belirlenecektir.

LATİN AMERİKA: Belirlenecektir.

Eş-Başkanlar:

Johnny Araya, San Jose Belediye Başkanı (Kosta Rika)

Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı

Jan van Zanen, Utrecht Belediye Başkanı (Hollanda), Hollanda Belediyeler Birliği (VNG) Başkanı

Li Mingyuan, Xi'an Belediye Başkanı (Çin)

Thembisile Nkadimeng, Polokwane Belediye Başkanı (Güney Afrika)

Re’sen Eş-Başkan:

Anne Hidalgo, Paris Belediye Başkanı (Fransa), UCLG Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Daimi Komitesi Başkanı

Saymanlar:

Madelaine Y. Alfelor-Gazman, Iriga Belediye Başkanı (Filipinler), UCLG Saymanı

Berry Vrbanovic, Kitchener Belediye Başkanı (Kanada), UCLG Sayman Yardımcısı

Özel Temsilciler:

Ada Colau, Barselona Belediye Başkanı (İspanya), BM Özel Temsilcisi

Fernando Medina, Lizbon Belediye Başkanı (Portekiz), Yerel Kalkınma Özel Temsilcisi

BM Yerel Yönetimler Danışma Kurulu (UNACLA) Başkanı:

Ilsur Metshin, Kazan (Rusya Federasyonu) Belediye Başkanı

Zirvede kabul edilen öneri ve politika belgelerinin, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü ve UCLG Dünya Teşkilatı’ının önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği savunuculuk faaliyetleri, çalışma planları ve politika geliştirme araçları için birer referans noktası olması bekleniyor.


UCLG Kongresi’nin temel sonuç belgelerinden olan Durban Deklarasyonu ve Yerel ve Bölgesel Yönetinler Dünya Asamblesi Sonuç Belgesi'ne  ulaşabilirsiniz.

UCLG Kongresinin fotoğraflarını aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz:

1. Gün: https://flic.kr/s/aHsmJtbGzq

2. Gün: https://flic.kr/s/aHsmJtmJmU

3. Gün: https://flic.kr/s/aHsmJtnJ59

4. Gün: https://flic.kr/s/aHsmJtqyyj

5. Gün: https://flic.kr/s/aHsmJts7Kg

Comments are disabled