UCLG-MEWA AB PROJELERİ ve FON KAYNAKLARI EĞİTİMİ


UCLG-MEWA’nın 2020-2022 Stratejik Planı’nda belirlenen öncelik alanlarında projelerin yürütülmesi ve üyelere bu anlamda gerekli desteğin sağlanması, Teşkilatın yeni dönemde önem verdiği konular arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, gelecek dönem yapılması planlanan projelere yönelik kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları başlatıldı.

Bu bağlamda gelecek dönem yapılması planlanan proje ve fon kaynaklarına yönelik yönelik olarak 23.12.2019 tarihinde UCLG-MEWA Sekretaryasında eğitim düzenlendi. Karesi Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Özgür Akçil ile Smart Project Academy Eğitim Proje Danışmanlık ve Organizasyon kurucusu Ramazan Kırmızı’nın sunumlarıyla başlayan eğitime UCLG-MEWA çalışanları başta olmak üzere, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD), Trakya Kent Konseyleri Birliği, Tekirdağ Kent Konseyi ve Çerkezköy Kent Konseyi temsilcileri katılım gösterdi.

2020 yılı ocak ayı itibariyle açık olan proje başvurularının üzerinde durulduğu eğitimin ardından bir konuşma gerçekleştiren UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet DUMAN; mevcut ekonomik konjonktürde UCLG-MEWA’nın ve paydaşlarının AB tarafından sağlanan proje ve fonlardan faydalanmasının önemine değindi.


Eğitim fotoğraflarına buradan ulaşabilirsiiz.

Comments are disabled