UCLG-MEWA AMMAN’DA DESANTRALİZE İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DÜZENLEDİ


UCLG-MEWA, 25-27 Temmuz tarihleri arasında Amman’da “Bölgesel Planlama ve Kentler Arası İşbirliğini Geliştirmek için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) Yerelleştirmek” başlıklı kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Eğitim, UCLG Learning ve UN-Habitat işbirliğinde,  Amman Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenmiştir. Program sadece teknik eğitim vermekle kalmadı, aynı zamanda daha güvenli ve daha dirençli şehirler inşa etme taahhüdü olan Trabzon Dirençlilik Deklarasyonu’na (TRD) katılan yeni imzacılarla kentsel dirençlilik konusunda önemli gelişme kaydetti. Genel Sekreter önderliğindeki UCLG-MEWA Heyeti, Ürdün yerel yönetimlerine çeşitli resmi ziyaretler gerçekleştirerek daha güçlü ilişkiler kurdu ve gelecekte olabilecek iş birlikleri adına fırsatlar oluşturdu.

UCLG-MEWA, stratejik önceliklerinden biri olarak Desantralize İşbirliğine güçlü bir vurgu yaparak şehirler ve bölgeler arasında iş birliğine dayalı ilişkileri teşvik etmektedir. Bu odak noktası ilk olarak geçen yıl Konya’da düzenlenen eğitim programının açılışında kendini göstermiştir. Böylece, devam eden bu kararlılığın temelini oluşturmuştur. UCLG Learning ve BM Habitat tarafından geliştirilen “Öğrenme Modülü 2: Bölgesel Planlama ve SKA’lar” ve “Öğrenme Modülü 4: Desantralize İşbirliği Yoluyla SKA’ların Yerelleştirilmesi” temelinde düzenlenen bu eğitimin temel amacı, özellikle Kentler Arası İşbirliğini teşvik etmeye odaklanarak yerel ve bölgesel yönetimlerin kapasitesini güçlendirmekti. Şehirler arasında karşılıklı öğrenme ve en iyi uygulamaların paylaşılması, ortak zorlukların ele alınmasına ve hizmet sunumunun geliştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Böylelikle eğitim, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kentsel kalkınma ortak hedefi doğrultusunda bağlantı kurmaları, iş birliği yapmaları ve kolektif eylem potansiyelini tartışmaları yönünde bir zemin sağlamıştır. Dahası Program, SKA’ların yerelleştirilmesinin yaygınlaştırılmasına da odaklanmıştır. Yerel ve bölgesel yönetimlerin bu küresel hedeflere ulaşılmasında oynadıkları vazgeçilmez rol göz önünde bulundurularak, eğitim ile beraber, bu makamların SKA’ları kalkınma stratejilerine, planlamalarına ve faaliyetlerine entegre etmeleri gerektiği vurgulanmıştır. Bu odaklanma, Orta Doğu genelindeki kentlerden gelen güçlü katılımla da kendini göstermiştir. Ürdün, Filistin, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen temsilcilerin katıldığı eğitim, sürdürülebilir kentsel kalkınma konusundaki bölgesel kararlılığın önemini vurguladı. Bu katılımcıların aktif iştiraki, farklı bakış açıları ve deneyimlerin zengin dokusunu sunarak öğrenme ortamını güçlendirmiş ve sürdürülebilirlik sorunlarına yönelik bölgeye has çözümlerin geliştirilmesini teşvik etmiştir.

Program, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı ve UCLG-MEWA Onursal Başkanı Mohammad Saadie ve Al-Khalil Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Başkanı Tayseer Abu Sneineh’in konuşmalarıyla törenle açıldı. Açılış konuşması, Amman Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı, Dr. Yousef Al Shawarbeh tarafından yapıldı.

Üç güne yayılmış olan eğitim, katılımcıların aktif katılımını sağlamak adına titizlikle tasarlanmış kapsamlı bir gündem sundu. Programda, SKA’ların yerelleştirilmesi, bölgesel planlamanın geliştirilmesi ve Kentler Arası İşbirliğinin teşvik edilmesi husularında görüşlerini paylaşan uzmanlar, bir dizi ders vermiştir. Dersler sadece bilgi aktarmayı değil, aynı zamanda katılımcılar arasında düşündürücü tartışmaları teşvik etmeyi de amaçlamıştır. Bu fikir ve bilgi alışverişi, katılımcıların ortak zorluklara yönelik farklı yaklaşımları anlamalarını ve kendi yerel şartlarına uygun yeni çözümleri değerlendirmelerini kolaylaştırdı. Eğitimin tamamlanmasının akabinde, teorik yönleri pekiştirmek amaçlı bir dizi hedefe yönelik alıştırma ve interaktif etkinlik de gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler, katılımcıların edindikleri bilgileri uygulamalarını sağlayacak ve deneyimsel öğrenmeyi destekleyecek şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, panel tartışmaları, kanaat önderleri ve uygulayıcıların tecrübelerini ve başarı öykülerini paylaşmaları adına bir ortam sağlayarak derslerde tartışılan teorilerin pratiğini gözler önüne sermiştir. Bu harmanlanmış öğrenme yaklaşımı sayesinde program, katılımcıları sürdürülebilirliği yerel yönetişim çerçevelerine etkili bir şekilde dâhil etmek için gerekli araçlar ve anlayışla donatarak, SKA’ların yerel yönetim düzeyinde stratejik planlama ve uygulanmasına yön vermeleri hususunda güçlendirmeyi amaçlamıştır.

Saha gezisinin bir parçası olan Amman Kentsel Gözlemevi’nin de katkılarıyla hazırlanan ve Arap şehirleri arasında ilk Gönüllü Yerel Değerlendirme (VLR) çalışmasını gerçekleştiren Amman Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ziyaretle eğitim sona erdi.

Program boyunca, Genel Sekreter Dr. Mehmet Duman başkanlığındaki UCLG-MEWA Heyeti, çeşitli yerel yönetimlere resmi ziyaretler gerçekleştirdi. Bu kapsamda Amman Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Yousef Al Shawarbeh, Ajlon Belediye Başkanı Hamzeh Alzghoul, Ein Elbasha Belediye Başkanı Jamal Alwaked, Madaba Belediye Başkanı Aref Al Rawajeeh ve Karak Belediye Başkanı Muhammad Abdul Hameed Al-Maaita ile görüşmeler yapıldı.

Program esnasında yaşanan önemli bir gelişme olarak, Amman Büyükşehir Belediyesi, Dannieh Belediyeler Birliği ve El-Halil Belediyesi kentsel dirençlilik taahhütlerinde kararlı bir adım atmışlardır. Böylelikle üç belediye, Trabzon Dirençlilik Deklarasyonu‘nu (TRD) imzalayarak afetler, iklim değişikliği, hızlı kentleşme ve sosyal eşitsizlikler benzeri çeşitli güçlükler karşısında kentsel dirençlilik oluşturma taahhütlerini ortaya koydular. Deklarasyon, sürdürülebilir ve dirençli şehirlerin inşası ve korunmasında yerel yönetimlerin dahil olmasının önemini vurgulamaktadır. Bu Deklarasyonu imzalayan belediyeler sadece Deklarasyonda belirtilen esaslara taahhütlerinin altını çizmekle kalmamış, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın daha kapsamlı hedefleri doğrultusunda yerel dirençlilik planlaması ve çalışmalarını daha ileriye taşıma taahhüdünde bulunmuşlardır. Bu gelişme büyük bir heyecanla karşılandı ve sürdürülebilir ve dirençli kentsel ortamların elde edilmesine yönelik yerel arayışlarda bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Etkinlik, yerel stratejilerin SKA’larla uyumlu hale getirilmesi ve kentler arası işbirliklerinin güçlendirilmesi ve artırılması yoluyla sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesi noktasında mihenk taşı niteliğinde bir başarı olarak görülmektedir.

Comments are disabled