UCLG-MEWA, ARAP KENTLER TEŞKİLATI TARAFINDAN DÜZENLENEN ŞEHRİMİZ SORUMLULUĞUMUZDUR KONFERANSI’NA KATILDI


UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, 12-13 Eylül 2018 tarihleri arasında Umman’ın Salalah Bölgesi’nde gerçekleştirilen Şehirlerimiz Sorumluluğumuzdur Konferansı’na katıldı.  Gelişmekte olan kentlerde sürdürülebilirlik ortaklarının güçlendirilmesini konu edinen Konferans, Dhofar Belediyesi, Arap Planlama Enstitüsü ve First Care kuruluşunun yanı sıra, stratejik ortaklar olarak Arap Kentler Teşkilatı (ATO) ve UCLG-MEWA tarafından düzenlendi.

Konferans’ta; işsizlik, yoksulluk, kaynak yetersizliği, enerji – su krizleri ve alternatifleri hakkında nüfus artış hızlarında, kentsel kalkınmanın farklı yönlerinde küresel iklim değişikliğinin etkilerinde, politik, ekonomik ve sosyal krizlerde kayda değer bir gelişim için çağrıda bulunuldu.

Sürdürülebilir Şehir Stratejisi’nin benimsenmesi; kalkınma çalışmalarının, güvenliğin, sosyal ve ekonomik refahın entegrasyonu ve mükemmeliğinin sağlanmasına yönelik olarak köklü bir hizmetin mevcudiyeti ve sunulacak bu hizmetin özellikleri için bir temel oluşturmaktadır. Konferans bu kapsamda, birçok farklı katılımcı ile, kapsayıcı sürdürülebilir kalkınmanın etkinleştirilmesini kamu-özel sektör ve STK’lar arasındaki stratejik ortaklıkların inşa edilmesini, gelişen sürdürülebilir şehirlerin ve belediye meclislerinin verimliliğinin önündeki engellerin tartışılmasını, ve performanslarının son deneyimler, uygulamalar ve stratejiler aracılığıyla yükseltilmesini amaçlamıştır.

Etkinlikte, sürdürülebilir şehirler ve modern şehirler ile ilişkili konferans temaları aracılığıyla kalkınmanın dinamiği olarak belediye meclislerinin rolü ve sürdürülebilir ortaklıklar için birçok başarı öyküsü ve bildiri sunulmuştur.

Konferans, sürdürülebilir kalkınma ile alakalı geniş yelpazeli temalar doğrultusunda en önemli kalkınma konuları hakkında bilgi ve fikir alışverişinin yanı sıra teorik ve pratik uygulamalarla zenginleştirilmiştir.

Kamu ve özel sektörden; Arap yetkililer, araştırmacılar ve uzmanlar ile ortaklar arasında yenilikçi bir iş birliğinin kurulduğu göz önünde bulundurulduğunda, konferans katılımcıların sürdürülebilir kalkınma ile ilişkili fikirlerini tartışma ve gözden geçirme anlamında önemli bir imkan sunmuştur.

Konferans sırasında ayrıca Dhofar Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi Başkanı Salim Aufait Al-Shanfari ile görüşülmüş ve UCLG-MEWA’nın son faaliyetleri ile üyeliği hakkında kendileri bilgilendirilmiştir. Dhofar Belediyesi’nin üye olması neticesinde; belediye, UCLG-MEWA’nın tüm faaliyetlerine katılabilecek ve MEWA Bölgesi’ndeki şehirler arasında güçlü ilişkiler ve köprüler kurabilecektir.

Ziyaret, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın Al Shanfari’ye plaket sunması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son bulmuştur.

Comments are disabled