UCLG-MEWA AVRUPA KALKINMA FORUMU HAZIRLIK TOPLANTISINA KATILDI


UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Dr. İhsan İkizer, Avrupa Birliği Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Genel Müdürlüğü tarafından 27 Ocak 2015 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen "Avrupa Birliği Kalkınma Forumu Görev Ekibi" toplantısına katıldı. Toplantıda, 16-18 Mart 2015 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecek olan "Avrupa Birliği Kalkınma Forumu"nun taslak gündemi görüşüldü. Avrupa Birliği, kalkınma yardımlarına yönelik olarak politikalarını belirlerken yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini karar alma mekanizmalarına dahil ediyor.

UCLG-MEWA, bölgesindeki yerel yönetimlerin temsilcisi olarak kalkınma forumuna  kurulduğu günden bu yana katkı sunuyor. Forum, bir sonraki toplantısında 2015 sonrası kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan finansman, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi için gerekli şartların sağlanması, desantralizasyon, yerel yönetimlerin mali yapılarının güçlendirilmesi ve Avrupa Komisyonunun hazırladığı "2015 sonrası yoksulluk ve sürdürülebilir kalkınma için küresel bir ortaklık" başlıklı politika belgesi gibi kalkınma politikası ile ilgili olarak çok sayıda konuyu ele alacak. 

Comments are disabled