UCLG-MEWA BAŞKANI MOHAMAD SAADIE’DEN YENİ YIL MESAJI


Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler’in Değerli Üyeleri, Çalışma Arkadaşlarım ve Dostlarım,

2020, pek çok zorluğa sahne olması ve bizi, yöntemlerimizi, stratejilerimizi ve iletişim biçimlerimizi değiştirmeye zorlaması bakımından, her düzeyde istisnai bir yıl oldu. Hiç kuşku yok ki dünyayı değiştiren en önemli olay, COVID-19 salgınıydı.

Varlığımızı tehdit eden COVID-19 salgını nedeniyle karşılaştığımız tüm zorluklara karşın, her zaman iyimserdik ve olumlu yan etkilerine bakmaya çalıştık. COVID-19, hem Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) yerelleştirilmesini hızlandırdı hem de dirençlilik ve esneklik konularında ortaya çıkabilecek herhangi bir krize göğüs germe konusunda bağışıklığımızı güçlendirdi. Dahası, bu salgın zorluklara karşı koyan dirençli kentlerin kurulmasını kolaylaştırdı ve dayanışma ilkesine göre davranmamızı sağladı.

Uluslararası ve ulusal tepkiler ve destekler, çeşitli kesimlerde ortaya çıkan gereksinimleri karşılamayı amaçlar nitelikte oldu. Bu çabaların etkisi, sağlık boyutunu aştı ve yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarına da ulaştı. Uluslararası kuruluşların kriz karşısında insan onurunu korumak için küresel düzeyde bu zorluklara karşı attığı adımlardan ve yerel yönetimlerin; Amaç 17 başta olmak üzere SKA’larını önemini vurgulayan faaliyetlerinden dolayı gurur duyuyoruz ve minnettarız.

Yerel ve bölgesel düzeylere gelince, UCLG-MEWA ve Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı unvanıyla, hem 2030 Gündemi’ni gerçekleştirmek hem de geçmiş ve var olan zorluklara, -MEWA bölgesindeki sığınmacı ve göçmenlerin oranının yüksekliği nedeniyle zorlu bir iş olan- yurttaşlık ilkelerini ayrım gözetmeksizin uygulayarak karşı koyma konusunda var gücümle elimden geleni yaptım. Bununla birlikte, COVID-19’un dayattığı zorluklarla yüzleşmelerine ve SKA’ların ilkelerini genelleştirmelerine olanak sağlamak için belediyeler arasında dayanışma ilkesini benimsedik. 2020 yılı, aynı zamanda, çabaları yoğunlaştırmamıza, boşlukları kapatmamıza ve sivil toplumun bu zorluklara yanıt vermedeki etkin rolüne ışık tutmamıza olanak tanıdı. Ayrıca, bize, belediyeler ile katılımcı yaklaşımı benimseme ve stratejimizi uygulayabildiğimiz gönüllülük sürecini etkin kılma fırsatı sundu.

2020’de vurgulanan en önemli mesaj, insani ilkelere geri dönmekti çünkü insanlık ne kadar teknolojik gelişmeye ulaşırsa ulaşsın, insan haklarına saygı, varlığımızın nihai hedefidir. Bu nedenle, tüm beklenmedik krizlerin zorluklarına üst düzey bir dayanışma ile karşı koymak için gerekli teknik desteği sağlamak amacıyla, siz meslektaşlarımı; gerek düzenli olarak deneyim alışverişinde bulunmak gerekse öğrenilen dersleri ve iyi uygulamaları tartışmak üzere oluşturduğumuz ortamlara katılmaya ve ortak çalışmaya çağırıyorum.

2021 yılının, halklarımıza, ülkelerimize ve tüm dünyaya şifa, bolluk ve barış getirmesini diliyorum. Hepinize, özellikle de UCLG Başkanı Dr. Mohamad BOUDRA’ya, UCLG Genel Sekreteri Sayın Emilia SAIZ’e, Başkan Yardımcılarına, Eş Başkanlara, Bölge Teşkilatları’nın Genel Sekreterlerine ve çalışanlarına, tüm çalışma arkadaşlarıma ve tüm üyelerimize teşekkür ederim.

Son olarak, bu yıl, Sayın Genel Sekreter Mehmet DUMAN’ın yol göstericiliğinde yoğun çaba sarf eden ve faaliyetleri takdirle izlenen UCLG-MEWA ekibini kutluyorum.

Yeni yılınız kutlu olsun!

Comments are disabled