UCLG-MEWA BM ARAP BÖLGESİ GÖÇ AĞI PAYDAŞLARI DANIŞMA GRUBU TOPLANTISINA KATILDI


BM Göç Ağı Arap Bölgesi Paydaşları Danışma Grubu’nun ilk toplantısı ve Bölgesel Ortaklar Brifing Toplantısı, 22-23 Mayıs 2023 tarihinde Kahire’de gerçekleşti. UCLG-MEWA’nın da yer aldığı her iki program da Uluslararası Göç Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisi (IOM MENA) tarafından düzenlendi ve modere edildi.

Geniş bir üye ağına sahip olan danışma grubu, ilk toplantısında aralarında UCLG-MEWA, ILO Arap Ülkeleri Bölge Ofisi, OHCR MENA, UNDP RBAS, UNICEF MENA,  MYCP, ITUC-Arap Bölgesi, ESCWA, Asya Göçmen Forumu (MFA), Insan Vakfı, göç üzerine çalışan akademisyenler ve göç uzmanlarının olduğu çeşitli paydaşları bir araya getirdi.

Küresel Göç Mutabakatı’nın Arap Bölgesi’nde uygulanmasını kolaylaştırmak ve izlemek üzere kurulan Paydaşlar Danışma Grubu, 2024 yılının ilk çeyreği için verilecek Kürsel Göç Mutabakatı Bölgesel Raporu’na veri toplama ve raporlama yoluyla katkı sunmayı amaçlıyor. Bu bağlamda paydaşlar, toplantıda danışma grubunun işleyiş sürecine dair beklentilerini ve fikirlerini sundular. Uluslararası Göç Örgütü Kahire Bölge Ofisi tarafından yönetilen ve gün boyu süren toplantı, paydaşların hem kendi ajandalarındaki ana gündem maddelerini paylaşmalarına hem de seyreden dönem için grup adına bir yol haritası çizmelerine olanak verdi.

UCLG-MEWA, Danışma Grubu Paydaşları’ndan biri olarak MEWA Bölgesi ve göç bağlamında üstlendiği rolün öneminden söz etti. Bölgede yer alan 16 ülkeden 130 üye belediyenin içerisinde yer aldığı güçlü ağına vurgu yapan UCLG-MEWA, Küresel Göç Görev Gücü (GTFM) mekanizmasıyla yürütmekte olduğu çalışmalara değindi.

Tanışma toplantısının ertesi gününde Bölge Partnerleri Brifing Toplantısı gerçekleşti. Uluslararası Göç Örgütü Kahire Bölge Ofisi ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyon, bölgenin üst düzey isimleri ve göç alanında aktif olarak çalışan araştırmacı ve uzmanları bir araya getirdi.

Comments are disabled