UCLG-MEWA CENEVRE’DE DÜZENLENEN İKİNCİ KÜRESEL MÜLTECİ FORUMU’NA KATILDI


İkinci Küresel Mülteci Forumu (GRF) 13-15 Aralık 2023 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde, 11 Aralık’tan bu yana devam eden bağlantılı etkinliklerle birlikte düzenlendi.

Mülteciler adına düzenlenen dünyanın en büyük uluslararası toplantısı olma vasfını taşıyan ve dört yılda bir düzenlenen Forum, Küresel Göç Mutabakatı’nda belirtilen hedeflerin hayata geçirilmesini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirildi. Bu hedefler arasında ev sahibi ülkeler üzerindeki baskıların hafifletilmesi, mültecilerin kendi kendilerine yetebilmeleri için teşvik edilmesi, üçüncü ülkeye yerleştirme ve geldikleri ülkelerdeki koşulların iyileştirilmesi gibi başlıklar yer aldı.

Bu yıl düzenlenen Forum, aralarında 300’den fazla mülteci delegesinin de bulunduğu 168 ülkeden 4.200’ün üzerinde katılımcıyla aktif bir katılıma sahne oldu. Ayrıca etkinlik kapsamında düzenlenen oturumlar, çevrim içi olarak 10.000 kişi tarafından takip edildi.

Kolombiya, Fransa, Japonya, Ürdün ve Uganda tarafından ortaklaşa düzenlenen 2023 Forumu’na İsviçre Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ev sahipliği yaptı. Forum kapsamında, mültecileri ve onlara ev sahipliği yapan toplulukları desteklemek üzere, hükümetlerin öncülük ettiği 43 farklı ortaklığı kapsayan 1.600’den fazla taahhüdün verilmesi sağlandı. Özel sektör tarafından taahhüt edilen yaklaşık 250 milyon doların yanı sıra, 2.2 milyar dolarlık yeni finansal taahhüt, dünya genelinde yerlerinden edilen 36 milyondan fazla mülteci için önemli bir umut kaynağı oldu.

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Günü

Forumun önemli bir ayağı da Küresel Görev Gücü (GTF) tarafından düzenlenen Yerel ve Bölgesel Yönetimler Günü oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı & UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay, Amman Büyükşehir Belediye Başkanı & UCLG-MEWA Eş Başkanı Dr. Yousef Alshawarbeh ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın da aralarında yer aldığı MEWA Bölgesi’nden yerel yönetim liderleri Forum’a aktif katılım gösterdi.

Uğur İbrahim Altay, “Yerel yönetimler, halka en yakın çalışan yönetim birimleri olarak, konumları ne olursa olsun tüm kişilere hizmet etmekle yükümlüdür.” sözleriyle yerel yönetimlerin mülteci konusunda hassas olması gerektiğini belirtti.

Diğer yandan Dr. Yousef Alshawarbeh, “Mülteci meselesi ara sıra gündeme gelen bir mesele olmamalı, daima gündemde olan ve önemini koruyan bir konu olmaya devam etmelidir. Ürdün’ün ve ev sahibi ülkelerin çabaları uluslararası toplumu sorumluluklarından muaf tutmaz.” ifadesiyle mülteci meselesinin küresel bir konu olduğunun altını çizdi.

“Küresel Şoklar Çağında İnsan Hakları Merkezli Yenilenmiş Çok Taraflı Bir Sisteme Doğru” başlıklı oturumda konuşan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, “Yenilenen çok taraflı sistemimizin temelinde, yerel düzeyde göç yönetişimi ve mülteci korumadan yola çıkarak hazırlanan pragmatik bir model yatmaktadır.” sözleriyle Yerel ve Bölgesel Yönetimler Günü’nünde aktif rol alan katılımcılardan biri oldu.


UCLG Bölgesel Krizlerin Önlenmesi ve Yönetimi Çalışma Grubu Yıllık Toplantısı

Forum çerçevesinde UCLG, yerel yönetimlerin afet yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaları için Bölgesel Krizlerin Önlenmesi ve Yönetimi Çalışma Grubu’nun yıllık toplantısını farklı düzeylerden paydaşlar ile gerçekleştirdi. Bir gün süren programda Dr. Mehmet Duman, krizler ve küresel şoklar sırasında kent diplomasisinin oynadığı önemli role değinerek bu zorlu durumlarda yerel yönetimlerin önemini vurguladı.

UCLG-MEWA ve üyelerinin Forum’a katılımı, bölge genelinde ve küresel düzeyde mültecilerin ve yerinden edilmiş toplulukların karşılaştığı karmaşık zorlukların üstesinden gelme konusundaki sarsılmaz kararlılığın altını çizmektedir. UCLG-MEWA, iş birliğine dayalı çalışmaları teşvik edip ortak taahhütleri kabul ederek, mülteci sorunları ve afet yönetimi konusundaki küresel söylemin şekillendirilmesinde kritik bir rol üstlenmeye devam etmektedir.

Comments are disabled