UCLG-MEWA “COVID-19 ACİL EYLEM PLANI – YEREL KÜLTÜR EYLEMLERİ İÇİN BİR REHBER” YAYININI YEREL YÖNETİMLERE SUNUYOR


COVID-19 salgını şehirleri derinden etkiledi ve kriz öncesi standartlar bu süreçte geride bırakıldı. Hayatın tüm alanları gibi kültür ve kültür sektörü de bir duraklama aşamasına girdi. Müzeler, sinemalar, sit alanları kapandı ve kültürel faaliyetler ertelendi. Ancak tüm dünya genelindeki zorunlu ya da gönüllü ev karantinalarının ortaya koyduğu üzere, en zor zamanlarda dahi insanların kültüre olan talebi bitmedi hatta kültür, insanların evde geçirdiği zamanın ciddi bir bölümünü teşkil etmekte. Halka en yakın idari birimler olarak yerel yönetimler, krizin şehirler ve insanlar üzerindeki etkisini hafifletmek için ciddi önlemler almaya devam ediyor. Kültür hizmetlerinin sunulması da yerel yönetimlerin görevlerinden birini oluşturmakta. Online platformlar sayesinde, belediyeler kültürel faaliyetleri vatandaşlara ulaştırma imkânı buldu. Ancak yerel yönetimlerin, kriz dönemindeki kültürel politika ve eylemlerinin yeterli seviyede olmadığı uzmanlar tarafından dile getirilmektedir.

UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi olarak, yerel yönetimlerin kısa ya da orta vadeli eylem planlarına destek sunmak ve zemin hazırlamak için, beş temel öncelik etrafında şekillenen “COVID-19 Acil Eylem Planı – Yerel Kültür Eylemleri için Bir Rehber” yayınını sunuyoruz. Bu rehberde sunulan beş öncelik, belediyelere;

  • İlk adım olarak, yerel koşullarını düşünerek kendi kültür eylem planlarını hazırlamalarını,
  • Kültürel mekânların açılması için acele edilmemesi gerektiğini,
  • Kültürel faaliyetlerin internete taşınması ve internet erişimi kısıtlı olan dezavantajlı grupların göz önünde bulundurulmasını,
  • Salgından ekonomik olarak etkilenen kültür sektörü bileşenlerine destek verilmesini,
  • Dini ve geleneksel gün ve bayramların idrak edilmesi için vatandaşlara alternatifler sunulmasını,

tavsiye etmektedir.


COVID-19 ACİL EYLEM PLANI – YEREL KÜLTÜR EYLEMLERİ İÇİN BİR REHBER

Comments are disabled