UCLG-MEWA DUBAİ’DE DÜZENLENEN COP28’E KATILDI


2023 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı / Taraflar Konferansı (COP28), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCC) ve Birleşik Arap emirlikleri ortaklığında, 30 Kasım-12 Aralık 2023 tarihleri arasında Dubai’de düzenelenen COP28, 400’ün üzerinde oturuma ev sahipliği yaptı.

İki hafta süren etkinlik, İklim Değişikliği’ni her boyutuyla ele almayı ve Birleşmiş Milletler (BM) üye devletleriyle birlikte iklim değişikliğiyle mücadelede ve iklim eylem planında kat edilen yolu değerlendirmek amacıyla düzenlendi.

COP28’de düzenlenen oturumlarda karbon emisyonlarının azaltılması, temiz enerjiye geçiş, kentsel alanların yeşillendirilmesi, biyoçeşitliliğin ve doğanın korunması, rezervlerin genişletilmesi, sürdürülebilir atık yönetimi ve eksiksiz bir biçimde arıtılması ve tüm operasyonlarda iklim nötr bir metot izlenmesi gibi konu başlıkları yer aldı.

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi (GCoM) kapsamında faaliyetler yürütmekte olan UCLG-MEWA Çevre Komitesi, üye ağını iklim eylem planının uygulanmasına ilişkin mobilize etmenin yanı sıra bu bağlamda, üyelerinin etkinliğe dâhil olması için gerekli koordinasyon ve takip sürecini yürüterek konferans gündemini takip etti.

Etkinliğe MEWA Bölgesi’nden üst düzeyli katılım da gerçekleşti. UCLG Afrika Pavilyonu’nda konuşma gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı & UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay, “UCLG ailesinin ve İklim Değişikliği ile mücadelenin bir parçası olarak, şehirlerin Küresel Gündemler ile entegre bir şekilde çalışmasının hayati önem taşıdığını kabul ediyoruz” sözleriyle yerel yönetimlerin rolüne dikkat çekti.

Amman Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Eş Başkanı Dr. Yousef Shawarbeh katıldığı oturumlarda, İklim Değişikliği için yerel ve merkezi yönetimlerin arasında koordinasyonun sağlanması gerektiğine değinerek, Amman’da gerçekleştirilen Karbon-nötr kentsel gelecek çalışmalarının ulusal strateji ile uyumlu bir şekilde yürütüldüğünü dinleyicilerle paylaştı.


Akabinde, UCLG-MEWA Yönetim Kurulu’nda yer alan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Yerel yönetimler yenilenebilir enerji kaynaklarının yönetimi konusunda öncü bir rol oynamalıdır” ifadesiyle belediyelerin yenilenebilir enerji yönetimine liderlik etmesi gerektiğine değindi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğinin tahrip edici etkilerini önlemek için yenilenemez enerji kullanımının azaltılmasını hızlandıracak bir anlaşmanın gerekli olduğunu söyledi.

İklim değişikliği üzerine yıllık değerlendirme yapmak üzere her yıl farklı bir ülkede düzenlenen etkinliğin önümüzdeki sene ise Azerbaycan’da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Comments are disabled