UCLG-MEWA DUBAİ’DE DÜZENLENEN KÜRESEL DİRENÇLİLİK FORUMU’NA KATILDI


UCLG-MEWA, Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) küresel ortaklığının bir paydaşı olarak 5-6 Ekim’de Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi (UNDRR) ve Dubai Polis Teşkilatı’nın ortaklığında Dubai’de düzenlenen Küresel Dirençlilik Forumu’na katıldı. Konuşmacılar arasında UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ve Salfeet Belediye Başkanı ile Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA) Başkanı Abdul Karim Zubaidi yer aldı.

MCR2030 girişiminin bir parçası olarak “Dirençlilik Merkezi” niteliği, dirençlilik konusunda kendini geliştirmiş ve İyi Uygulamaları ile diğer kentlere örnek olan şehirlere verilmektedir. Dubai, küresel düzeyde Dirençlilik Merkezi olma taahhüdünde bulunan ilk şehir; bu taahhüte dayanarak, 30 Kasım – 12 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek COP28 hazırlıkları doğrultusunda “Küresel Dirençlilik Forumu”na ev sahipliğini de kapsayan üç yıllık bir çalışma planı sundu.

“Kentsel Dirençliliğin Artırılmasında Yerel Yönetimlerin Rolü”, “Dirençlilik Merkezlerini ve Şehirleri Bir Araya Getirmek” gibi başlıkları gündemine alan Forum, Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi’nde altı çizilen, kentler arası tecrübe paylaşımı ve iş birliğinin önemini vurgulamayı amaçladı.

Trabzon Dirençlilik Deklarasyonu, yol haritamız olarak hizmet etmektedir

Forumda gerçekleştirilen “Üst Düzey İstişare: Kentsel Dirençliliğe Doğru” oturumunda konuşmacı olarak yer alan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, UCLG-MEWA’nın kentsel dirençliliğe dair tecrübelerinden yola çıkarak iklim değişikliğiyle mücadelede kapasite artırımının öneminden bahsetti. Akabinde, Dr. Mehmet Duman: “Trabzon Dirençlilik Deklarasyonu, dirençli şehirler inşa etmeye yönelik bölgesel yol haritamız olarak hizmet etmektedir. Deklarasyon; afet yönetimi, sosyal dirençlilik ve çevresel sürdürülebilirliği ele alan çok yönlü bir yaklaşımı vurgulamaktadır.” ifadesiyle Deklarasyonunun bölgedeki zorluklara dair farkındalık oluşturmak adına önemli bir rol üstlendiğinin altını çizdi.

Ayrıca, MEWA Heyeti’nde yer alan Av. Turan Hançerli “Yerinden Edilme ve İklim Direnci” başlıklı oturumda yerel yönetimlerin dönüştürücü gücünden bahsederek, Avcılar Belediyesi’nin gerçekleştirdiği iklim ve çevre ile alakalı İyi Uygulamalardan (Ekolojik Eğitim Parkı vb.) örnekler verdi. Abdul Karim Zubaidi ise “Kırılgan Şehirlerin Su, Gıda ve Enerji Erişimi” oturumunda: “Yerel yönetimler aracılığıyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) yerelleştirilmesi, toplumun kırılganlıklarına ilişkin kayda değer görüşlere sahip oldukları için kentsel dirençliliğin güçlendirilmesinde kilit öneme sahiptir.” sözleriyle SKA’ların yerelleştirilmesi ve kentsel dirençlilik arasındaki ilişkiye atıfta bulundu.

Son olarak, UCLG-MEWA Kıdemli Araştırma Sorumlusu Reem Abusamra, “Risk Azaltımına Dair Yenilikçi Kentsel Çözümler” oturumunun moderatörlüğünü üstlendi. Oturumda, bölge ülkelerinden gelen farklı meslek gruplarından katılımcılar risk azaltımı konusunda fikirlerini paylaştılar.

Forum kapsamında, UCLG-MEWA Heyeti,  UNDRR Başkanı Mami Mizutori ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, UCLG-MEWA’nın dirençlilik vizyonu olan #DirençliMEWA stratejisi ve faaliyetleri UNDRR Başkanı ile paylaşılarak iki kurum arasında iş birliği geliştirme kararı alındı.

Comments are disabled