UCLG-MEWA ÇEVRE KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTISI


UCLG-MEWA Çevre Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı 23 Ekim 2019’da Balıkesir’de gerçekleştirildi. Bu toplantı, 9-10 Temmuz 2019’da UCLG-MEWA Kongresi’nde yenilen komite başkanlık divanının ilk buluşması oldu. Komite başkanlığına seçilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, divan üyelerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi katılım sağladı.

MEWA bölgesindeki çevre sorunlarının değerlendirilmesi ile başlayan toplantı, küresel iklim değişikliği konusunda şehirlerin ve yerel yönetimlerin geliştirdiği politikaların paylaşılmasıyla devam etti. Şehirlerin iklim değişikliği ile mücadelede daha aktif rol almasının ve şehirlerarası işbirliklerinin önemi vurgulandı.

Şehirlerin ve şehirlerde yaşayan insanların tüketim ihtiyaçlarının, küresel iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden biri olan ‘fosil yakıt temelli enerji kullanımın’ kaynağı olduğunu ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, enerji verimliliği yüksek pasif evlerin ve binaların tüketim sorunlarının çözümü için gerekli olduğunu dile getirdi.

Tartışılan 2019-2022 stratejik planı çerçevesinde, UCLG-MEWA Çevre Komitesi’nin ihtiyaçları, öncelikleri ve hareket alanları belirlendi. Komitenin işlevsel kapasitesinin arttırılması ve çok seviyeli ortaklıkların kapsamımın genişletilmesi için şehir dışı aktörlerin sürece dâhil edilmesinin gerekliliği dile getirildi.

Komite içeresinde faaliyet gösteren ve tematik alanlarda özelleşme gösteren görev güçlerinin yapıları, verimliliği arttırmak amacıyla değiştirildi. Üye şehirlere ek olarak, teknik tecrübesi yüksek diğer paydaşların da dâhil edilmesine karar verilen 2019-2022 döneminde aktif olacak komite görev güçleri; “Atık Yönetimi ve Kirlilik Görev Gücü”, “İklim Değişikliğiyle Mücadele Görev Gücü” ve “Su ve Atık Su Görev Gücü” olarak belirlendi.

Comments are disabled