UCLG-MEWA Çevre Komitesi İdari Toplantısı&‘Yeşil ve Temiz Bir Toparlanma: COVID19- Sonrası Dönemde İklim Öncelikleri’ Etkinliği


UCLG-MEWA Çevre Komitesi, 2021 yılına ait ilk idari toplantısını 21 Ocak 2021’de yenilenen Başkanlık Divanı ile gerçekleştirip, hemen ardından da ‘Yeşil ve Temiz Bir Toparlanma: COVID19- Sonrası Dönemde İklim Öncelikleri’ konulu etkinliği gerçekleştirdi.

UCLG-MEWA Çevre Komitesi İdari Toplantısı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2019 yılında gerçekleştirilen Komite Başkanlığı Toplantısı’nda üç yıllık yol haritasının belirlenmesinin ardından, UCLG-MEWA Çevre Komitesi, yaşanan gelişmeleri ve Komite’nin geleceğe yönelik planlarını tartışmak üzere 21 Ocak 2021’de sanal olarak toplandı.  Toplantıyı, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet DUMAN açtı.  Genel Sekreter Duman, açılış konuşmasında, özellikle COVID-19 salgını sonrasında daha da su yüzüne çıkan zorluklar karşısında yerel yönetimlerin yapacakları çevre çalışmalarının artan önemine dikkat çekti.  Oturumda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nda Müdür Yardımcısı Meryem KAYAN, C40 Şehirler İklim Liderlik Grubu üyesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iklimle ilgili yürüttüğü projelere ilişkin bir sunum yaptı. Ardından, UCLG-MEWA Çevre Komitesi Sorumlusu Bükre TÜRKSOY, Komite’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği ve GCoM, UCLG ve ICLEI üçlü ortaklık projesini de içeren çalışmaların yanı sıra, önümüzdeki yıl için hazırlanan çalışma planını ilgili bir sunum yaptı. Bu sunumun ardından da, yeni üyeler açıklandı ve Komite’nin bir sonraki toplantısına ev sahipliği yapacak kent ile ilgili bir tartışma geçekleşti.

‘Yeşil ve Temiz Bir Toparlanma:  COVID-19-Sonrası Dönemde İklim Öncelikleri’ Etkinliği

İdari toplantının ardından, UCLG-MEWA Çevre Komitesi, GCoM’un ‘Küresel-Bölgesel Koordinasyon (GRC)’ projesi çerçevesinde düzenlenen ‘Yeşil ve Temiz Bir Toparlanma: COVID-19-Sonrası Dönemde İklim Öncelikleri’ etkinliğini gerçekleştirdi.  UCLG, ICLEI ve GCoM arasındaki iklim çabalarını güçlendirmeyi ve GCoM çalışmalarına katkısı olması için yerel ve bölgesel girdiler toplamayı amaçlayan GRC projesi, UCLG teşkilatları ve ICLEI ofislerinin yönettiği bölgesel politika haritalama istişare çalıştaylarının düzenlenmesini öngördü.  UCLG-MEWA, UCLG Afrika ve Latin Amerika’daki çalıştay etkinliklerinin ardından, idari toplantısı ile birlikte kendi çalıştayını düzenledi.

Etkinlik, Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı Mohamed Saadie’nin ve UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz’in MEWA bölgesinde yaşanan iklim zorluklarına ışık tutan ve GRC projesi arkasındaki siyasi vizyonu vurgulayan açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından, Firdaous Oussidhioum söz aldı ve projenin perde arkasını, amaçlarını ve istişare çalıştaylarından ne tür sonuçların beklendiğini açıkladı.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın moderatörlüğünde düzenlenen ilk panel oturumu olan ‘İklim Politikalarına Bölgesel Bakış’, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Prof.Dr.Lütfi Akça, UCLG-MEWA Çevre Komitesi Başkanı ve Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Filistin Yerel Yönetimler Derneği (APLA) İcra Direktörü Abdallah Anati’nin katılımıyla gerçekleşti.  Konuşmacılar, iklim değişikliği ile mücadelede yerel politika önceliklerini katılımcılarla paylaştı, COVID-19 sonrası dönemdeki iklim eylemi üzerine siyasi mesajlar verdi ve bölgedeki var olan iklim durumu ile ilgili genel bir taslak sundu.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Özcan Yıldırım’ın moderatörlüğünü üstlendiği “İklim Değişikliğine Karşı Dirençli Kentler” konulu ikinci oturum, iklim değişikliğiyle ilgili yerel ve bölgesel önceliklerin ve stratejilerin belirlenmesine odaklandı. Oturum, REC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Ünal Sayman, Lübnan Bouhaira Belediyeler Birliği Başkanı Yehia Daher ve Filistin Yerel Yönetimler Bakanlığı Kentsel Planlama Direktörü Ohood Enaia’nın katılımıyla gerçekleşti.

Dannieh Belediyeler Birliği Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Manar Obaid moderatörlüğünde gerçekleştirilen üçüncü oturum, iklim eylemi için yerel yönetimlerin teknik gereksinimlerini belirlemeyi amaçladı.  Bu oturumda, Denizli Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü’den Yüksek Kimyager Berna Yılmaz ile Amman Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Komitesi Üyesi ve Amman Dirençlilik Birimi Müdürü, Amman Nisreen DAOUD, iklim eylem planları ve projeleri ile ilgili konuştu ve iklim eylemi açısından karşılaştıkları zorlukları paylaştı.

Önceki oturumlardan yola çıkarak, ICLEI Dünya Sekreteryası’nda Düşük Salımlı Kalkınma Sorumlusu Felix Akrofi-Atitianti’nin moderatörlüğünü üstlendiği son oturum olan ‘İleriye Dönük Adımlar – Küresel Ortaklıklar’ oturumunda, bölgedeki iklim çalışmaları konusunda kurumlar arasındaki eşgüdümü güçlendirmeye ve ortak bir takvim hazırlamaya odaklandı. Oturumda, UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi Kapsayıcı Şehirleşme Portföy Yöneticisi Aslıhan ALBOSTAN ve GCoM Strateji ve Operasyonlar Direktörü Andy Deacon MEWA bölgesinde iklim eylemi konusunda gelecekteki işbirliği olanaklarını tartıştı.

Etkinlik, UCLG-MEWA Başkanı Mohamed Saadie’nin kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Comments are disabled