UCLG-MEWA ÇEVRE KOMİTESİ II. TOPLANTISI


 

UCLG-MEWA Çevre Komitesi II. Toplantısı 30-31 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Paris İklim Zirvesi sonrası ve devamında Ekim ayında gerçekleştirilecek olan Habitat III, Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Konferansı’na ilişkin önemli tartışmaların yer aldığı toplantıya Türkiye’den ve 13 ülkeden yaklaşık 400 kişi katılım gösterirken; yeniden revize edilen Malatya Deklarasyonu, Malatya Mutabakatı İstanbul Deklarasyonu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

Üyelik hareketlerinin görüşülmesi sonrası UCLG-MEWA Çevre Komitesi’ne üyelik talebinde bulunan Dura Belediyesi, Nablus Belediyesi, Beit Jala Belediyesi, San’a Belediyesi, Tebriz Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi Vakfı’nın (WALD) üyelikleri oy birliği ile kabul edilmiş olup, UCLG-MEWA Çevre Komitesi üye sayısı 22’ye yükselmiştir. UCLG-MEWA Çevre Komitesi Eş-Başkanlık talebinde bulunan San’a Belediyesi, Dura Belediyesi ve Tebriz Büyükşehir Belediyesi’nin ise eş başkanlık talepleri oy birliği ile kabul edilmiş olup UCLG-MEWA Çevre Komitesi eş-başkan sayısı böylece 6’ya yükselmiştir.

Yapılması planlanan UCLG-MEWA Çevre Komitesi III. Toplantısı’nın ise öncelikli olarak Dura Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış, ikinci alternatif olarak ise Seferihisar Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılması oy birliği ile kabul edilmiştir.

Comments are disabled