UCLG-MEWA ÇEVRE KOMİTESİ SEFERİHİSAR GÖREV GÜCÜ ÇALIŞTAYI


UCLG-MEWA Çevre Komitesi kapsamında düzenlenen Görev Gücü Çalıştayı, UCLG-MEWA Çevre Komitesi Eş Başkanı Seferihisar Belediyesi’nin ev sahipliğinde 20 Mayıs 2017 tarihinde Seferihisar, İzmir’de gerçekleştirildi.

İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum, Kentsel Tarım, Biyoçeşitliliğin Korunması, Atık Yönetimi ve Kirlilik, Enerji, Ulaşım, Yeşil Alanlar ve Ar-Ge gibi farklı tematik alanları içerisinde barındıran
UCLG-MEWA Malatya Mutabakatı İstanbul Deklarasyonu’nun uygulanması ve izlenmesine yönelik olarak düzenlenen Çalıştay, konuya ilgi duyan üye belediyelerin katılımı ile gerçekleştirildi. Açılış oturumu; UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Seferihisar Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Çevre Komitesi Eş Başkanı Tunç Soyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit’in konuşmalarıyla başladı.

UCLG-MEWA Çevre Komitesi III. Toplantısı Tebriz’de

Etkinlikte Filistin’den Dura Belediye Başkanı Mohammad Sameer Namoura ve İran’dan Tebriz Belediyesi 10. Bölge Belediye Başkanı Bagher Khoshnavaz da katılımcılara hitap ettiler. Namoura, UCLG-MEWA Çevre Komitesi üyeliğinin yerel yönetimler üzerindeki avantajlarından bahsederken, dünyada çevre alanındaki iyi uygulamaların tanınmasında komitenin bu alanda üstlendiği misyonun önemini vurguladı. Khoshnavaz ise 2018 yılında düzenlenmesi planlanan UCLG-MEWA Çevre Komitesi III. Toplantısı’na ev sahipliği konusunda istekli olduklarını ifade etti.

Toplantının “Çevre ve Yerel Yönetimler Ekseninde Küresel Kalkınma Gündemi: Temel Referanslar ve İyi Uygulama Örnekleri” konulu ilk oturumunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ve Seferihisar Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından,“Covenant of Mayors” ve “Compact of Mayors” gibi uluslararası çevre anlaşmalarına değinildi. Bu anlaşmalar çerçevesinde verilen taahhütler ve atılan adımların aktarıldığı sunumların ardından UCLG-MEWA, Yeni Kentsel Gündem ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini kent ve iklim dirençliliği açısından değerlendirdi. Bunu takiben, yerel yönetimler tarafından hayata geçirilen çevre dostu uygulamalar sunuldu.

Görev Gücü Kompozisyonları Belirlendi

Malatya Mutabakatı İstanbul Deklarasyonu: Uygulama ve İzleme” konulu ikinci oturumda Malatya Mutabakatı İstanbul Deklarasyonu’nun amaç ve kapsamına değinilerek, kurulacak Görev Güçleri’nin hedef ve işlevleri üzerinde duruldu. Konuya ilişkin genel bir çerçeve çizildikten sonra Görev Gücü Başkanlığı için istekli olan aday belediyeler sunumlarını gerçekleştirdi. Her Görev Gücü’nün danışmanlarının oluşturacağı Bilim Kurulu’nun yapısının ve işleyişinin nasıl olacağının anlatıldığı oturum, katılımcıların görüş ve önerileriyle sona erdi.

Çalıştayda aynı zamanda Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) Genel Müdürü ve İklim ve Enerji Danışmanı tarafından yapılan “Yeşil Belediyecilik” sunumu ile bu kavramın tanımı hakkında bilgi verilerek, yerelde kurulabilecek işbirlikleri ve iklim dostu şehirlerin ödüllendirileceği ödül programından bahsedildi.

Çalıştayda ortak istişareler sonunda belirlenen Görev Gücü Başkanlıkları şu şekilde sıralanmıştır;

  • Atık Yönetimi ve Kirlilik Görev Gücü Başkanı: Tebriz Belediyesi
  • İklim Değişikliği ile Mücadele Görev Gücü Başkanı:  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
  • Yeşil Alanlar Görev Gücü Başkanı:  Maltepe Belediyesi
  • Kentsel Tarım ve Biyoçeşitlilik Görev Gücü Başkanı: Karesi Belediyesi
  • Enerji Görev Gücü Başkanı:  Seferihisar Belediyesi
  • Çevre Dostu Ulaşım Sistemleri Görev Gücü Başkanı: Rize Belediyesi

Başkanlıkları belirlenen Görev Güçleri’ne üye olmak isteyen yerel yönetimlerin başvuruları, prj@uclg-mewa.org adresine iletilecek üst yazılarla alınmaya devam edilecektir. 

Comments are disabled