UCLG-MEWA ÇEVRE KOMİTESİ ÜYELERİ KONYA’DA BİR ARAYA GELDİ


UCLG-MEWA Çevre Komitesi’nin III. Toplantısı, Selçuklu Belediyesi ev sahipliğinde, 7-8 Ağustos 2018 tarihlerinde, 10 farklı ülkeden 200’ü aşkın temsilcinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının ilk günü tematik oturumlar aracılığıyla; sera gazı envanteri ve iklim eylem planı hazırlık aşamaları, uluslararası iklim ve enerji anlaşmaları imza süreçleri, iklim değişikliğiyle mücadelede kentlerin su, atık su ve katı atık yönetim stratejileri ve iklim değişikliğine karşı kentsel dirençlilik konuları ele alındı.

 “Harekete Geç, Dirençli Şehirler İnşa Et, İklim Değişikliğiyle Mücadele Et”

“Harekete Geç, Dirençli Şehirler İnşa Et, İklim Değişikliğiyle Mücadele Et” ana temasıyla gerçekleştirilen toplantıda; çevre sorunlarının ekonomiden kalkınmaya, enerjiden sağlığa birçok alanda belirleyici role sahip olduğu ve küresel sorunların insana en yakın yönetim birimleri olarak yerel yönetimlerce çözüme kavuşturulabileceği vurgulandı.

Toplantının tematik oturumlarında sürdürülebilir bir iklim eylem planı nasıl hazırlanır, eylem planı hazırlık sürecinde karşılaşılacak zorluklar neler olabilir, atık yönetiminin iklim değişikliği ile mücadeledeki rolü nedir sorularına cevap arandı. Toplantı, kentler için iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele yollarının detaylı bir şekilde katılımcılara aktarılmasıyla son buldu.

Yeni Üyelik Talepleriyle Birlikte Komitenin Üye Sayısı 65’i Buldu

Komitenin teknik işlerinin görüşüldüğü ve toplantının ikinci günü gerçekleşen idari oturumda ise, komite çalışmaları gözden geçirilmiş, üyelik talepleri görüşülmüş ve bir sonraki toplantı için ev sahipliği talepleri değerlendirilmiştir. Toplantıya katılım sağlayan yerel yönetimler arasından gelen yeni üyelik taleplerini takiben komitenin üye sayısı Türkiye, Filistin, Lübnan, İran, Kuveyt, Suriye, Yemen, KKTC ve Ürdün’deki yerel yönetimlerle birlikte 65’i buldu.

Komite bünyesinde kurulan altı görev gücüne (Atık Yönetimi ve Kirlilik, İklim Değişikliği ile Mücadele, Yeşil Alanlar, Kentsel Tarım ve Biyoçeşitlilik ile Enerji ve Çevre Dostu Ulaşım Sistemleri) ek olarak, Su ve Atık Su Görev Gücü oluşturuldu. Görev gücü başkanlığına ise İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) seçildi. Bunun yanında, bahsedilen görev güçlerinin proje ve faaliyetlerine teknik ve akademik destek vermesi amacıyla, komite bünyesinde bir Danışma Kurulu oluşturuldu. Toplantıda, ayrıca, komitenin küresel gündemlere ilişkin çevre konularına karşı duruşunu ortaya koyacak Pozisyon Belgesi’nin taslak çerçevesi görüşüldü. Belge, ilerleyen dönemlerde, komite üyelerinin de katkılarıyla nihai halini alacak ve tüm üyelerle paylaşılacaktır.

Toplantıdan kaynaklı tüm karbon salımlarının İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret (İSTAÇ)  A.Ş. tarafından sıfırlanması sebebiyle tamamen “karbonsuz toplantı” olarak gerçekleştirilen toplantı, ikinci gününde ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisi ve metan gazından elektrik enerjisi üretme tesislerine düzenlenen teknik ziyaretler sonrası son buldu.


Toplantı Fotoğraflarına buradan ulaşabilirsiniz.

Comments are disabled