UCLG-MEWA GÖÇ VE MÜLTECİ MECLİSİNİN KAPASİTE ARTIRIMI İLE YEREL SEVİYEDE SOSYAL UYUMU GELİŞTİRME PROJESİ


Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit-GIZ) liderliğinde yürütülen Qudra Programı çerçevesinde; Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yerelde uygulayıcı ve UCLG-MEWA ise proje paydaşı olarak “Göç ve Mülteci Meclisinin Kapasite Artırımı ile Yerel Seviyede Sosyal Uyumu Geliştirme” başlıklı pilot projede yer alıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Adana Kent Konseyi bünyesinde hem yerel halkın hem de mültecilerin bir araya geleceği bir platform olarak göç ve mülteci meclisi kurulmuştur. Projenin genel amacı, Adana Kent Konseyi bünyesinde kurulan göç ve mülteci meclisi, yerel halk ve mülteciler arasındaki sosyal uyumun sağlanmasını; mültecilerin karar alma süreçlerine dahil olmaları ile beraber daha hızlı ve yumuşak geçişli bir entegrasyon sürecinin yaşanması amaçlanmaktadır. Kapasitelerinin artırılması ve güçlenmeleri bu anlamda etkilerinin artmasını sağlayacaktır. Mülteci ve göç meclisi, yerel halk ile sığınmacı ve göçmenlerin kurduğu sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri ve bunlara yardım etmek amacıyla kurulmuş olan sivil toplum ve kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşmuştur.

Projenin ana faaliyetlerinden birisi 9-12 Temmuz 2018 tarihlerinde UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’nde gerçekleşmiş olan kapasite geliştirme ve saha uzmanları eğitimi. Kapasite geliştirme ve saha uzmanlarına mültecilik hakları, eğitim, ev sahibi topluluklar ve mülteciler arasındaki yapısal diyalogun önemi, hak temelli yaklaşım, kolaylaştırıcılık ve sivil katılım teknikleri, sosyal içermenin belediye hizmetlerinde yaygınlaştırılması gibi konularda akademisyenler tarafından eğitim verilmiştir.

Projenin beklenen sonuçları;

– Kent konseyi bünyesi altında göçmen ve mülteci meclisi kapasitesinin geliştirilmesi,
– Sosyal uyum ve sosyal barışa ilişkin göçmen ve göç riskini azaltmak,
– STK’lar ve halk dâhil olmak üzere tüm paydaşları içeren bir platform oluşturmak,
– Birlikte yaşama kültürünü geliştirmek için ortak bir karar verme sürecini başlatmak,
– Adana Büyükşehir Belediyesi Göç ve Göçmen İşleri Müdürlüğü’nün bir kapasite geliştirme uzmanı ve iki saha personeli; ve Dışişleri Müdürlüğü’nden iki kapasite geliştirme uzmanı, göç alanında uzmanlaşacak. Sorumlu personel, projenin bitiminden sonra belediyede aynı amaçlarla çalışmaya devam edecektir.
– Adana Büyükşehir Belediyesi’nde göç ve göçmenlerle ilgili uzman destek ekipleri oluşturulacak. Ekip, belediyenin göç yönetimi konusundaki çalışmalarını yönlendirecek stratejiyi belirleyecektir.

Görünürlük ve yaygınlaştırma materyallerinin hazırlanması, bu pilot projenin başarısını göstermek ve benzer projelerin diğer şehirlerde gerçekleştirilmesi için bir referans olacaktır. Projenin yaygınlaştırılması için proje çıktılarının sunulup değerlendirileceği ulusal bir kapanış etkinliği düzenlenecektir.

Comments are disabled