UCLG-MEWA, GENÇLERİN SİVİL TOPLUM KATILIMINI ARTIRMAK ADINA “TEMEL PROJE DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ” DÜZENLEDİ


UCLG-MEWA Sekreteryası’nda, 16 Ağustos tarihinde, gençler için “Temel Proje Döngüsü Eğitimi” düzenlendi. Yerel yönetimler ve demokratik katılımın önemine vurgu yaparak gençlerin sivil toplum katılımını artırmak ve bilinçlendirmek amacıyla Projeler Koordinatörlüğü’nün öncülüğünde gerçekleştirilen eğitim ile gençlere yenilikçi politika geliştirme, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi alışverişi yapma fırsatı sunuldu.

Eğitim, 18 – 29 yaş aralığındaki gençlerin sivil toplum çalışmalarına aktif katılımını teşvik ederek, yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen gençlik programlarına katılmalarını sağlamayı ve gençlik alanında yeterliliklerini artırmayı amaçlıyor. “Temel Proje Döngüsü Eğitimi” kapsamında katılımcılara, projelerin başlangıcından sonuna kadar olan süreçler hakkında bilgi verildi. Eğitime çok farklı alan ve mesleklerden gençler katılım gösterdi. Proje döngüsü eğitimi Projeler Koordinatörü Fatih Gökyıldız tarafından verildi.

Gerçekleştirilen eğitimde;

Proje Döngüsü Eğitimi: Katılımcılara, projelerin planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarını kapsayan temel proje yönetimi bilgileri aktarıldı. Böylece, projeye dair ortak unsurlar, proje yönetiminde kritik sorular, proje yaşam çevrimi, parametreleri ve proje yönetimine dair detaylı bir eğitim verildi. Katılımcılar proje sürecine dair fikir edindiler.

Gençlik Değişimi Projelerine Katılım ve Yazma: Gençlerin, gençlik değişimi projelerine nasıl dâhil olabileceklerine ilişkin rehberlik sağlandı.  Bu kapsamda, gençlerin Avrupa’da katılabilecekleri kısa dönemli projeler örneklerle açıklandı. Eğitimin bu kısmı oldukça interaktif geçerek dinleyicilerin aktif katılımı sağlandı. Devamında, katılımcılara etkili bir gençlik değişimi projesi nasıl yazabilecekleri anlatıldı.

ESC ve DiscoverEU Projelerine Katılım: Gençlerin uzun bir yurt dışı deneyimi kazanacakları ESC projelerine nasıl dâhil olabileceklerine dair bilgilendirme sağlandı. ESC Projeleri kapsamında uzun süreli gönüllülüğü deneyimlemek isteyen katılımcılara konuya ilişkin sunum gerçekleştirilerek, ayrıca katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

EURODESK Bilgilendirmesi: Katılımcılara EURODESK hakkında sunum gerçekleştirildi. İstanbul’daki temas noktaları ve bu süreçle izlenebilecek yollar anlatıldı.

Eğitimin sonunda katılımcılara UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman “Katılım Belgesi” takdim etti. Akabinde, Dr. Mehmet Duman katılımcılar ile eğitime dair sohbet gerçekleştirdi. Bu önemli eğitime, gençlerin aktif katılımını teşvik ederek, geleceğin liderleri olarak sivil toplum ve demokratik süreçlere etkin bir şekilde katkıda bulunmaları hedeflendi. UCLG-MEWA, gençlerin potansiyelini artırmak ve sivil toplumun güçlenmesine destek olmak adına bu tür eğitimleri sürdürmeyi planlamaktadır.

Comments are disabled