UCLG-MEWA KALKINMA İŞBİRLİĞİ VE KENT DİPLOMASİSİ KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTISI


 

UCLG-MEWA Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı 10 Temmuz 2017 tarihinde Komite Başkanı Türkiye Belediyeler Birliği’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Anılan toplantıya; Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avşar, Konya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Selim Yücel Güleç, Ankara Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği Şefi Ömer Faruk Sarı ve T.C. Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkan Vekili Doğan Sarı katıldı.

Komitenin 11 Mart 2017 tarihinde Filistin’in Nablus kentinde gerçekleştirilen ilk toplantısında üzerinde fikir birliğine varılan bir konu olan, Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesi’ndeki kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi bağlamında çalışmaların ilk olarak Filistin ve Türkiye arasında başlatılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Başkanlık Divanı Toplantısı’nda bir araya gelen Komite Başkan ve Eş Başkanları, yapılacak çalışmaların içeriği ve koordinasyonu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, Filistin ve Türkiye arasında yapılacak kardeş şehir çalışmalarının kapasite geliştirme ve teknik destek olmak üzere iki aşamada sürdürülmesinin ve çalışmalarda yer alacak belediyeler ile ilgili paydaşların bir araya gelecekleri Kardeş Şehirler Konferansı’nın yapılmasının önemi üzerinde duruldu. Kardeş şehir ilişkisinin yalnızca belediye ile değil, tüm yerel dinamikler ile şekillenmesi gereğine dikkat çekilen toplantıda aynı zamanda komite üyelik hareketleri değerlendirildi. Bu kapsamda Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin katılımı ile Komite’nin üye sayısı 17’ye yükseldi.

UCLG-MEWA’nın 18 Ekim 2017 tarihli Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı kapsamındaki Komite hazırlıklarının da değerlendirildiği Başkanlık Divanı Toplantısı, UCLG-MEWA 2017 Faaliyet Takvimi’nin görüşülmesi ile son buldu.

 

Comments are disabled