UCLG-MEWA KATAR ÜNİVERSİTESİ’NDE KENTSEL YAŞAM KALİTESİ ÇALIŞTAYI’NA KATILDI


UCLG-MEWA Heyeti, “Katar ve Körfez Bölgesi’nde Kentsel Yaşamın Sürdürülebilirliği” temalı araştırma etkinliğine katılım sağladı. Önlemler ve Metodolojiler Çalıştayı, Katar Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırma Enstitüsü (SESRI) tarafından düzenlenen bir etkinlik olup Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) tarafından desteklenerek finanse edilmektedir. UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, UCLG-MEWA Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Osman Çorumlu; Kıdemli Araştırma Sorumlusu Reem Abusamra ve Politika Sorumlusu Yehia Ibrahim’den oluşan UCLG-MEWA Heyeti; Katar ve Körfez Bölgesi’ndeki kentsel yaşam kalitesine ilişkin tartışmalara önemli katkılarda bulundu.

Etkinlik Belediye Bakanı, Ekselansları Dr. Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al Subaie, Ekselansları Dr. Hassan bin Rashid Al-Derham, Katar Üniversitesi Rektörü; UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman ve SESRI Direktörü Prof. Kaltham bin Ali Al-Ghanim’in açılış konuşmaları ile başladı.

Dr. Al Subaie, yaptığı konuşmada, Katar Belediye Bakanlığı’nın yaşam kalitesini, sürdürülebilirliği ve ülke içindeki “kentsel insanlaşma” düzeyi artırmaya yönelik amansız çabalarını vurguladı. 21. yüzyıla uygun, örnek bir sürdürülebilir kentsel yaşam modeli oluşturmayı amaçlayan ülkenin kapsamlı şehir planının uygulanmasına dikkat çekti. Ayrıca, planın Katar’ın tüm vatandaşlarına ve sakinlerine benzersiz bir yaşam kalitesi ve refah sağlama amacının altını çizdi.

Katar Üniversitesi Rektörü Dr. Al-Derham, Katar ve Körfez Bölgesi’ndeki kentsel yaşam kalitesini değerlendirmek için yenilikçi metodolojiler keşfetmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan bu çalıştayın benzersizliğinin altını çizdi. Bölgede yaşayanların yaşam kalitesini ve refahını artıran, kentsel gelişime yapılan önemli yatırımları vurguladı. Ayrıca, bu çalıştayın yeni sürdürülebilirlik önlemleri ve kentsel politikanın yaşam kalitesini iyileştirmedeki rolü hakkında fikir alışverişinde bulunmak için sağlam bir platform sunduğunu ve yerel nüfusu merkeze alan yenilikçi, çevreye dayalı katkılar sunma fırsatı verdiğini de belirtti.

Dr. Mehmet Duman konuşmasında Küresel Gündemlerin kentsel yaşam kalitesini güçlendirmedeki büyük öneminin altını çizerek, yerel ve bölgesel yönetimlerin bu çabada katalizör görevi görme potansiyeline vurgu yaptı. UCLG-MEWA’nın proaktif rolünü daha da detaylandıran Dr. Mehmet Duman, kapsamlı bir kentsel deneyimler yelpazesi içeren ve kapsayıcı ilerlemeyi sağlayan politikayı teşvik etmek adına Teşkilat tarafından desteklenen yerel yönetimlere dair girişimleri tanıttı.

“Kentleşme sadece altyapı ile ilgili değildir, aynı zamanda kentsel alanlardaki yaşam kalitesi ile de ilgilidir. Kentsel planlamamızda insanların refahına öncelik verelim.”

Çalıştay sırasında multidisipliner bir ortamda çeşitli tartışma panelleri ve araştırma diyalogları gerçekleştirildi. İlk oturum kavramlara, göstergelere ve çok boyutlu sürdürülebilirlik çerçevesine odaklandı. İkinci oturum, çok yönlü yaşam kalitesi ve insan refahı kavramları etrafında döndü.  Bu oturumda, UCLG-MEWA’dan Yehia Ibrahim, sürdürülebilir kentsel gelişimin önemini ve bunun insan refahı üzerindeki etkisini vurgulayan bir konuşma yaptı. Kırılgan topluluklara özellikle odaklanarak, kentsel sürdürülebilirliğin daha geniş bağlamında onların özel ihtiyaçlarını ele almanın önemini vurguladı. Üçüncü oturum, çok boyutlu bir kentsel yaşam kalitesi yapısı inşa etmek için çerçeve ve yöntemleri ele aldı.

Dördüncü oturumda, Körfez Bölgesi’ndeki yaşam kalitesinin ve insan refahının değerlendirilmesinde uzlaşmaya varılan ve daha fazla çalışma gerektiren alanlar üzerinde durduruldu. Beşinci oturum, politika alanındaki paydaşlar arasında yapılan tartışmaları içeriyordu. UCLG-MEWA’yı temsilen Osman Çorumlu bu oturumda ufuk açıcı bir konuşma gerçekleştirdi. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), Yeni Kentsel Gündem ve Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi gibi Küresel Gündemlerin kentsel yaşam kalitesini artırmada oynayabileceği kritik rolün altını çizdi. Çorumlu, UCLG-MEWA’nın yaşamdan memnuniyet düzeylerini ölçmek için tasarlanmış birçok girişimine ışık tuttu. Özellikle, kent sakinlerinin refahını değerlendirmek için yenilikçi bir araç olan UCLG-MEWA İnsani Gelişme Endeksi’ni (İGE-D) tanıttı. Çorumlu, kentsel yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik proaktif önlemlerin somut örneklerini sunarak diyaloğu zenginleştirdi.

UCLG-MEWA Heyeti, Dr. Nasser Abdullah Alnuaimi’a plaket takdim etti.

Etkinlik, bakış açılarının çeşitliliği ile çok sayıda yenilikçi fikir ortaya koyarak, bu hayati konudaki söylemin kalitesini önemli ölçüde artırdı.

Comments are disabled