UCLG-MEWA KAVŞAK AĞI KAPSAMINDA ANKARA’DA


UCLG-MEWA’nın yürütme kurulu üyesi ve proje paydaşı olduğu, 2020 yılında başlayan Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Ağı (KAVŞAK) Projesi ile ilgili makamları bilgilendirmeyi kapsayan ve projenin sürdürülebilirliğinin ele alınmasını amaçlayan bir dizi üst düzey ziyaret 15-18 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ziyaret gerçekleştiren heyetin ilk durağı 15 Ocak’ta Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Ankara ofisi oldu. AB Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi ve Ataşesi Christian Ballaro ile görüşen heyet, proje hakkında detaylı bilgilendirmede bulunmanın yanında projenin çıktılarını (Türkiye Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Kılavuzu ve Türkiye Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşıma İlişkin Beyaz Kitap) paylaştı ve iş birliği konularını ele aldı.

Ardından, 16 Ocak tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ziyareti gerçekleştirildi. Proje hakkında bilgilendirme ve Kurum Tanıtımının ardından Kentsel Mobilite alanında iş birliği konuları konuşuldu.

Aynı gün içerisinde heyetin bir sonraki durağı Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) merkezi oldu. Burada TBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile görüşme gerçekleştiren heyet projenin sürdürülebilirliğini, City Lab ve kent içi ulaşım konuları ile UCLG-MEWA ve TBB ortak çalışmalarını ele aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Ofisi’nde 17 Ocak tarihinde gerçekleştirilen ziyarette, UCLG-MEWA Malatya Mutabakatı İstanbul Deklarasyonu ve UCLG-MEWA Trabzon Dirençlilik Deklarasyonu hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. 

Akabinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Akıllı Şehirler Dairesi Başkanlığı ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ziyaret edildi. Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi’nin detaylı bir şekilde anlatıldığı toplantıda UCLG-MEWA ve Akıllı Şehirler Dairesi Başkanlığı’nın bu alanda iş birliği yapması kararlaştırıldı. Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü görüşmesinde Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi’nden bahsedildi ve UCLG’nin uluslararası ağlarında temsiliyetinin önemi vurgulandı.

Programın son günü 18 Ocak tarihinde, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ulaştırma ve Lojistik Dairesi Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Erişilebilirlik Daire Başkanlığı’nda görüşme gerçekleştirildi. Bu ziyaretlerde projelerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) uygunluğu konuşuldu ve Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporlarının (VLR) hazırlanmasında UCLG-MEWA’nın yerel yönetimlere desteği ifade edildi. 

Programda, KAVŞAK Projesi’nin tanıtımı ve çıktılarının ele alınmasının yanı sıra UCLG-MEWA’nın kurumsal tanıtımı ve iş birliği planlaması gerçekleştirilmiş oldu.

Comments are disabled