UCLG-MEWA KENT DİPLOMASİSİ VE YEREL YÖNETİŞİM KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTISI


UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı, 23 Ocak 2023 tarihinde UCLG-MEWA ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ortak ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet DUMAN, Filistin Salfeet Belediye Başkanı ve Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA) Başkanı Abdul Karim ZUBAIDI, Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Başkanı Mahmut ÖZÇINAR, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan ÖZÜM, APLA Direktörü Abdallah ANATI, Asya Belediye Başkanları Forumu (AMF) Kent Diplomasisi ve Üyeler Sorumlusu Roya LEILI ve  Ankara Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Bölge Müdürü Masum SUN’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Komitenin başkanlığı, Abdul Karim ZUBAIDI’nin yeni başkan olarak atandığı APLA tarafından yürütülmektedir. Abdul Karim ZUBAIDI’yi, katılmış olduğu ilk UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı’nda iyi dileklerle karşılayan Dr. Mehmet DUMAN, APLA başkanlığına seçilmeleri hasebiyle kendilerini tebriklerini sundular.

Oturum başkanlığını yürüttüğü toplantıda ZUBAIDI, komitenin kentler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi vasıtasıyla yerel toplumların kalkınma kapasitelerini artırmada önemli rol oynamakta olduğunu vurguladı. Abdallah ANATI’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, komitenin 2019-2022 yıllarına dair faaliyetlerine değildi ve önümüzdeki üç yıl (2022-2025) adına belirlenen yol haritası üzerinde duruldu. UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi Sorumlusu Muhammed Furkan ÇALIŞAN, toplantının bir parçası olarak komite hedefleri ve amaçlarını kapsayan bir PPT sunumu gerçekleştirdi. UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Murat KODAZ ve UCLG-MEWA Uluslararası İlişkiler Yardımcı Koordinatörü Reem ABUSAMRA, sırasıyla komitenin politika raporu ve paydaş ekosistemine ilişkin kayda değer katkıda bulundurlar.

Toplantıda yer alan konuşmacılar ayrıca SKA’ların yerelleştirilmesi, VLR’ler, Kent Konseyleri, Desantralize İşbirliği Gündemine ek olarak UCLG-MEWA ve TBB, APLA ve KTBB gibi yerel yönetim birlikleri arasında artan işbirliğine değindiler.

Comments are disabled