UCLG-MEWA KENTSEL DİRENÇLİLİK EĞİTİMİ, 1-2 KASIM


UCLG-MEWA, UCLG Learning, UNDRR ve ATO tarafından organize edilen “Arap Kentler için Afet Risk Azaltma (ARA) ve Kentsel Dirençlilik Eğitimi” 1-2 Kasım’da Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dibba Al Fujaira kentinde gerçekleşecek.

Eğitim kapsamında katılımcılar; Dirençlilik ve ARA uzmanlarının sunumlarıyla kavramsal arka plan bilgisi edinecek, yuvarlak masalarda tartışma imkanı bulacak ve aynı zamanda deneyim paylaşımı ve karşılıklı öğrenme gerçekleşecektir. Böylelikle, kentlerin ve dolayısıyla bölgenin afetlere karşı dirençliliği artırılmaya, afetlerin olumsuz etkileri en aza indirilmeye çalışılacaktır.

Eğitim aracılığıyla, yerel ve bölgesel yönetimlerin, risk yönetimi becerilerinin geliştirilmesi, yararlanılabilecek fon kaynaklarının belirlenmesi, afet risk azaltımı ve afet risk yönetimine ilişkin strateji ve eylem planlarının oluşturulmasına ön ayak olunması ve böylece, ekonomik ve toplumsal yaşamın afetler nedeniyle kesintiye uğranmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim, öncelikle yerel yönetimlerde görev alan teknik personele bilgi birikimi kazandırmayı hedeflemektedir.

Dirençlilik Öğrenme Modülü

Kentlerin dirençliliğini artırmak için gerçekleştirilebilecek birçok uygulama vardır. Bunlardan biri, eğitim yoluyla, afetlere karşı önlem almak, afet sürecini yönetmek ve afet sonrası toparlanmayı sağlamakta ana sorumlulardan olan yerel yönetimlerin kapasitesini geliştirmektedir. Bu bağlamda, UCLG-MEWA’nın, Sendai Çerçevesi ve UCLG, UNDRR ve BM Habitat tarafından hazırlanan Dirençlilik Öğrenme Modülü I temelinde tasarladığı “Afet Risk Azaltma (ARA) ve Kentsel Dirençlilik Eğitimi” yerel yönetimlere bu alanda kapasitelerini geliştirme olanağı sunmaktadır.

İki gün sürecek eğitim boyunca, afet risk yönetimi ve afet risk azaltımı konusuna ilişkin kuramsal arka plan bilgisi verilecek, anlatılan konularla ilgili uzmanların bölgeden seçtiği örnekler incelenecektir. Dirençlilik Öğrenme Modülü I’in yerelleştirilmesiyle hazırlanan eğitimin, Orta Doğu ve Batı Asya bölgesindeki diğer kentlerde de düzenlenmesi planlanmaktadır.

Comments are disabled