UCLG-MEWA KENTSEL MOBİLİTE KOMİTESİ 3. TOPLANTISI


UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi 3. Toplantısı İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı (TRANSIST 2016) kapsamında, Komite Başkanı İETT İşbirliğinde 2 Aralık 2016’da İstanbul’da gerçekleştirildi.

“Yerel yönetimler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yerelleşmesinde ve uygulanmasında ana aktörlerdir.”

Toplantı, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet DUMAN ve İETT Genel Müdürü Arif EMECEN’in açılış konuşmaları ile başladı.

Mehmet Duman, konuşmasında özellikle ulaşım alanındaki 9. Hedefi içeren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yerelleşmesi ve uygulanmasının UCLG-MEWA’nın temel odağı olduğunu vurgularken; şehirlerde sürdürülebilir kentsel mobiliteyi sağlayarak vatandaş için daha iyi bir kamu hizmeti sağlanmasında MEWA bölgesindeki yerel yönetimlerin üstlendikleri rollerin önemine dikkat çekmiştir.

Nablus Belediyesi UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi 4. Toplantısı için ev sahipliği önerisinde bulundu.

İETT Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bağış’ın moderatörlüğünde gerçekleşen idari oturumda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Komite üyelikleri kabul edilmiş, 2017 Faaliyet planı tekrar gözden geçirilerek üyeler tarafından önerilen yeni faaliyetler değerlendirilmiştir. Komite üyeleri tarafından belediye personelinin yol güvenliği ile ilgili sertifika alabilecekleri bir eğitim programı yapılması önerilmiştir. Toplantıda Ahmet Bağış’ın bir sonraki komite toplantısının ev sahipliği çağrısı sonrası, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Filistin’den Nablus Belediyesi UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi’nin 4. Toplantısı için ev sahipliği yapma taleplerini sunmuşlardır.

Mısır Ulusal Ulaşım Enstitüsü Eski Bakanı ve Dubai’de Kamu Ulaşım Uzmanı olan Prof. Dr. Kahalid Abbas moderatörlüğündeki oturumlarda ise üyeler ve ortaklar MEWA bölgesinde kamu ulaşımı ve inovatif ulaşım sistemi üzerine uygulamalarını ve projelerini paylaşmışlardır.

Comments are disabled