UCLG-MEWA KENTSEL MOBİLİTE KOMİTESİ TRANSİST 8. ULUSLARARASI ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU VE FUARI


 

Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde Malatya’da gerçekleştirilen UCLG-MEWA Yönetim ve Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’nda kurulmasına karar verilen UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi’nin ilk toplantısı 18 Aralık 2015 tarihinde yapıldı. UCLG-MEWA – İETT ortaklığında, 8. Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı kapsamında düzenlenen toplantı İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet DUMAN’ın  ve İETT Genel Müdürü Mümin KAHVECİ’nin açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıya, bölgeden üyelerimiz olan; Lübnan’dan Dannieh Belediyeler Birliği, Ürdün’den İrbid Belediyesi ve Al-Ramtha Belediyesi, Filistin’den Nablus Belediyesi  katıldı. Bunun yanı sıra, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Gelişmekte olan Ülkelerde Kentsel Mobilite için İşbirliği (CODATU), Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Türkiye Ağı (UN SDSN Turkey), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Columbia Global Centers, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), WRI Sürdürülebilir Şehirler  Türkiye gibi kentsel mobilite üzerine çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşları, finansman kuruluşlar ve kamu kuruluşları da toplantıya katılım gösterdi.  Toplantının gündemi; başkanlık seçimi, bir sonraki toplantı için ev sahibi belediyenin seçilmesi ve faaliyet programının görüşülmesi ve onaylanması şeklinde belirlendi.

Gündem doğrultusunda,  Kentsel Mobilite Komitesi Başkanlığı’na İETT seçilirken, Eş-başkanlıklara Gaziantep Belediyesi, Malatya Belediyesi, Amman Belediyesi, Nablus Belediyesi ve Dannieh Belediyeler Birliği seçildi. Toplantının ilk gündem maddesinin ardından bir sonraki toplantının Amman’da yapılması kararlaştırıldı.

Seçimin tamamlanmasının ardından teşekkür konuşmasını yapan İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci, 9. Uluslararası Ulaşım Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı’nda, UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi ile çok daha başarılı işlere imza atacaklarını vurguladı. Başkanlık ve Sekretarya seçiminin ardından UCLG-MEWA Kentsel Mobilite Komitesi tarafından oluşturulan faaliyet programı görüşülerek kabul edildi.

Toplantının ikinci bölümü ise İETT, CODATU, WRI Sürdürülebilir Şehirler Türkiye, AB Türkiye Delegasyonu, AFD ve TİKA gibi katılımcı ortakların yerel yönetimlere dönük ve proje ve katkılarını sunmalarıyla devam etti. Kentsel mobilite konusu üzerine yerel yönetimlerin ve önemli ortakların bir araya getirildiği bu toplantı ile önümüzdeki dönemlerde yeni işbirliği kapıları açacağı beklenmektedir.

Comments are disabled