UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI’NDAN AYASOFYA MESAJI


UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanlık Divanı üyeleri, Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılmasını desteklemek üzere yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamanın imzacıları: Yücel Yılmaz (Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı), Rasim Arı (Nevşehir Belediye Başkanı), Volkan Yılmaz (Silivri Belediye Başkanı), Zeynel Abidin Beyazgül (Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı), Iraj Shahin Baher (Tebriz Belediye Başkanı).

 

“Bizler, UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi üyeleri olarak,

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) bünyesinde faaliyet gösteren komitemizde; kültür mirasının ve kültürel hakların yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi biçimde korunması gerektiğine inanıyor ve bu öncelik ekseninde faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

10 Temmuz Cuma günü, Türkiye Cumhuriyeti Danıştay Başkanlığı 10’uncu Dairesi ve akabinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 1453’den 1934 yılına kadar 481 yıl kesintisiz olarak inananlara cami olarak hizmet etmiş “Ayasofya Müzesi’nin” statüsünün yeniden cami olarak belirlenmesini takdirle karşılıyoruz.

1453’te Osmanlı İmparatorluğu’nun İstanbul’u fethini takiben, Sultan II. Mehmet tarafından cami olarak vakfedilen ve vakıf statüsünde olan bu eserin, cami olarak yeniden açılması bir meşruiyet sorunu yaratmayacağı gibi, vakıflar hukuku açısından da bir gerekliliktir. 2012 yılından itibaren, İstanbul şehir imar planlarında da Ayasofya, “cami-müze” ismiyle anılmaktadır. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Ayasofya Camii’nin, müze statüsünde kalmaktansa asıl hüviyeti olan ibadethaneye çevrilmesi, bu kıymetli mirasın korunması ve ihyası açısından yerinde bir karardır. 1972 tarihli UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi ve ilgili diğer sözleşmelerde, Dünya Mirası Listesi’ndeki eserler için statü değişimini engelleyecek bir hüküm bulunmamaktadır. 13. yüzyılda katedrale çevrilen İspanya, Endülüs’teki Kurtuba Camii’nin Dünya Mirası Listesi’nde yer alması da bunun göstergesidir.

Memnuniyetle karşıladığımız üzere; Orta Doğu ve Batı Asya’daki diğer camilerde olduğu gibi Ayasofya Camii’nin de ayrım gözetmeksizin tüm inanç gruplarının ziyaretine açık olacağı ve bir kültür mirası olarak korunacağı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından temin edilmiştir. Bu doğrultuda, Ayasofya’nın cami olarak yeniden açılması kararını güçlü biçimde desteklediğimizi açıklıyoruz.”

Comments are disabled