UCLG-MEWA KOMİTELERİ YILLIK TOPLANTISI ÇEVRİM İÇİ DÜZENLENDİ


UCLG-MEWA bünyesinde tematik alanlarda hizmet veren UCLG-MEWA Komitelerinin geçmiş yıl faaliyetlerini ele alarak bu yılki stratejik yol haritasını belirlemek amacıyla 29 Ocak 2023 tarihinde çevrim içi olarak bir araya geldi.

 UCLG-MEWA Komiteleri Yıllık Toplantısı, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman’ın açılış konuşmasıyla başladı. Toplantının genel hatlarını çizen Dr. Mehmet Duman: “Komitelerimiz aracılığı ile yerel yönetimlerimize kolaylık sağlamak için farklı temalarda çalışmalarını yürütmek isteyen üyelerimize öncülük ediyoruz.” sözleriyle UCLG-MEWA Komitelerinin üyelere faydalı olmak için yürüttüğü faaliyetlerin amacını dile getirdi.

Dr. Mehmet Duman’ın sözlerini tamamlamasının ardından El-Halil Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Başkanı Tayseer Abu Sneineh konuşma gerçekleştirdi. Tayseer Abu Sneineh, Filistin’in Gazze Şeridi’nde yaşanan insani krize dikkat çekti. Diğer yandan, UCLG-MEWA’nın bu yılki hedeflerine ulaşmasını temenni etti.

Toplantı, Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komite Sorumlusu Junaid Rafiq’in, “Kent Yaşamı Kalitesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) Yerelleştirilmesi, Bölgesel Planlama, Dirençli Yönetişim, Desantralize İş Birliği” gibi başlıkları içeren komite sunumunu gerçekleştirmesi ile devam etti. Rafiq, sunumunu tamamlamasının ardından sözü Salfeet Belediye Başkanı ve Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA) ve Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi Başkanı Abdalkarim Zubaydi’ye bıraktı. Zubaydi: “Gazze Şeridi’nde devam eden insani krizin bir an önce sonlanmasını istiyoruz. Herkesi, siviller için harekete geçmeye davet ediyorum.” sözleriyle Gazze Şeridi için yardım çağrısında bulundu.

Kültür ve Turizm Komitesi Sorumlusu Fatih Gökyıldız, “Kültürel Miras ve SKA, Kültürel Kapasite Artırımı, Kent Gezileri vb.” konularını içeren komite sunumunu gerçekleştirdi ve daha sonra 2024 yılı içerisinde yerel yönetimlerle ilgili olarak ne gibi çalışmalar planladığını katılımcılarla paylaştı.

Toplantının devamında sözü alan Çevre Komitesi Sorumlusu Reem Abusamra, “Dirençlilik ve Çevre, GCoM ve İklim Değişikliği” konularını ve bu bağlamda gerçekleştirilen projeleri ele alan sunumuyla komitenin faaliyetleri ile ilgili olarak katılımcıları bilgilendirdi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Sorumlusu Beyza Çetin, “Kadın Dirençliliği, Yerel Katılım, UCLG Women ile İletişimin Artırılması” gibi başlıkların yer aldığı komite sunumunu gerçekleştirdi.

Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komite Sorumlusu Sedrettin Konuk, komitenin başta “Akıllı Şehirler ve Dirençlilik, Sürdürülebilir Taşıma Sistemi, Şehirlerde Dijital Dönüşüm” gibi stratejik önceliklerini ve faaliyetlerini anlattı. Ayrıca, Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi Başkanlığını yürüten Tahran Belediyesi’ni temsilen katılan Tahran Belediyesi Uluslararası Başkan Yardımcısı Hamidreza Gholamzade: “Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi Başkanı olarak ilgili her çalışmayı destekledik. Ayrıca, 2024 yılı hazırlıkları için elimizden geleni yaptık.” sözleriyle çalışmaları Tahran Belediyesi olarak, komite başkanlığını devraldıklarından bu yana desteklediklerini bildirdi.

Sonuncu komite olan Sosyal İçerme Komitesi’nin sorumlusu Yehia Ibrahim tarafından, “Sosyal Dirençlilik, İnsan Mobilitesi, Çocuk İşçiliği, Katılımcı Demokrasi ve Birleşmiş Milletler Düzeyinde Savunuculuk” konuları komite sunumunda ele alındı. Daha sonra Ibrahim, Orta Doğu ve Batı Asya’da Çocuk İşçiliği kitabından bahsetti. Bunun üzerine Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Dış İlişkiler Müdürü Gülfem Keleş: “TBB olarak çocuk işçiliği konusunda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Bu araştırma, bölgemizdeki çocuk işçiliği sorunlarının ele alınmasına ve azaltılmasına katkıda bulunabilecek önemli fikirlere ışık tutuyor.” sözleriyle UCLG-MEWA ve TBB’nin çocuk işçiliği konusunda iş birliği yapabileceğini ifade etti.

Komite sunumlarının ardından, katılımcıların Komitelere dair fikirlerini ifade ettiği  “Açık Mikrofon” bölümü başladı. UCLG-MEWA Komiteleri Başkanlık Divanları ve üyeleri, başta UCLG-MEWA Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi,  UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ve UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi olmak üzere değerli görüşlerini beyan ettiler. Etkinliğin sonunda önümüzdeki dönem komitelere dair farklı bir toplantının da düzenleneceği bildirildi.

Comments are disabled