UCLG-MEWA KONGRESİ: 2022-2025 DÖNEMİ BAŞLIYOR


Üç yılda bir düzenlenen UCLG-MEWA Kongre’sinin yedincisi, 25-27 Mayıs’ta Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi. Kongre ile Teşkilat’ın Başkanlık Divanı, Yönetim Organları, Komite Başkanlık Divanları, Stratejik Öncelikleri ve Anatüzüğü yenilendi. Kongre, aynı zamanda Desantralize İşbirliği Eğitimi’ne ve çevre ile kentsel mobiliteye dair iki tematik panele ev sahipliği yaptı.

16 Mayıs’ta UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’nde gerçekleştirilen Denetim Kurulu/Mali Yönetim Komitesi ile başlayan Kongre süreci, 25-27 Mayıs’ta Konya’da düzenlenen Yönetim Kurulu, Genel Kurul/Konsey Toplantısı, eğitimler ve paneller ile tamamlandı.

UCLG-MEWA ailesinin geniş bir katılımla bir araya geldiği Kongre’nin açılışı, AGRICITIES Genel Kurulu ve Küresel Tarım Forumu ile ortak olarak gerçekleştirildi. UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, açılış konuşmasında, başarılı bir üç yılın geride bırakıldığını ve önümüzdeki dönemde uluslararası topluluğun; daha fazla diyaloğa, daha güçlü ortak söyleme ve daha kararlı taahhütlere ihtiyaç duyduğunu belirterek, UCLG-MEWA’nın “Bölgesel Sinerjiyi Yeniden Canlandırma” parolasına atıfta bulundu. 2019-2022 Dönemi UCLG-MEWA Başkanı Mohamed Saadie ise açılış oturumunda yaptığı konuşmada strateji ve vizyonun eyleme dönüşmesinin öneminden bahsetti. UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz ve UCLG Dönem Başkanı Carlos Martínez Mínguez ise açılış oturumuna çevrimiçi olarak katılım gösterdi. Saiz, konuşmasında SKA’ların yerelleştirilme çabalarının önemine değinirken, Minguez, Dünya Teşkilatı’nın diplomatik kapasitesinin önemine değindi ve toplulukları birleştirerek ortak bir gelecek inşa etmenin, kendi sorumlulukları olduğunu vurguladı. Toplantıya ev sahipliği yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı da açılış konuşmasında katılımcılık ve demokrasi vurgusunda bulundu.

Kongre kapsamındaki ilk oturum, 2019-2022 Dönemi’nin son Yönetim Kurulu Toplantısı oldu. Geçen sene Kasım ayında Balıkesir’de toplanan Yönetim Kurulu’ndan bu yana gerçekleşen faaliyetler, mali durum ve üyelik hareketleri Yönetim Kurulu’nda ele alındı.

Daha sonra gerçekleşen Genel Kurul oturumunda hem UCLG-MEWA’nın geçmiş üç yılı hem de gelecek üç yılı ele alındı ve önemli kararlara varıldı. 2019-2022 Dönemi’nin faaliyet ve mali raporunun sunulmasının akabinde 2022-2025 Dönemi için yol haritası çizildi. UCLG-MEWA, yeni dönem için Göç Yönetimi, Çevre ve İklim Değişikliği, Desentralize İşbirliği, Yerel Yönetim Finansmanı, Kültür, Kent Sağlığı ve Küresel Gündemlerin Yerelleştirilmesi başlıklarında altı yeni stratejik öncelik belirledi.

Geçen dönem de UCLG-MEWA’nın ülke temsilcisi görevinde bulunan Türkiye Belediyeler Birliği (Türkiye), Filistin Yerel Yönetimler Birliği (Filistin), Sarafand Belediyesi (Lübnan), Yerel Yönetimler Bakanlığı (Ürdün), Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KKTC), Asya Belediye Başkanları Forumu (İran) ve Arap Kent Teşkilatı (Kuveyt), bu dönem için de aynı göreve seçildi.

Yeni Başkanlık Divanı

Kongre’de UCLG-MEWA’nın yeni Başkanlık Divanı, Yönetim Organları, Komite Başkanlık Divanları ile UCLG Dünya Teşkilatı’nın yönetim organlarına önerilecek isimler de belirlendi. Bu doğrultuda, Filistin’den El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh, UCLG-MEWA’nın 2022-2025 Dönemi için Başkan olarak seçildi. Tahran Belediyesi (Alireza Zekani, Belediye Başkanı), Amman Büyükşehir Belediyesi (Yousef Shawarbeh, Belediye Başkanı), Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi (Zeynel Abidin Beyazgül, Belediye Başkanı), Trabzon Büyükşehir Belediyesi (Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı) ve Jounieh Belediyesi (Juan Hobeiche, Belediye Başkanı) ise Eş Başkan olarak bu dönemde görev yapacaklar. Geçen dönem olduğu gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi (Mansur Yavaş, Belediye Başkanı) bu dönemde de Teşkilatın ombudsmanlığını yürütürken geçen dönemin Başkanı Mohamed Saadie (Dannieh Belediyeler Birliği) ombudsman vekili olarak seçildi. Kütahya Belediyesi (Alim Işık, Belediye Başkanı) 2022-2025 dönemi için Sayman olarak görev alacakken, geçen dönemin saymanı Gölcük Belediyesi (Ali Yıldırım Sezer, Başkan) de Vekil Sayman olarak bulunacak. Denetim Kurulu/Mali Yönetim Komitesi ise bu dönem; Sultangazi Belediyesi (Abdurrahman Dursun), Safranbolu Belediyesi (Elif Köse, Belediye Başkanı), Yalova İl Özel İdaresi (Hasan Soygüzel, Genel Meclis Başkanı) ve WALD (Emin Canacankatan, Muhasip) tarafından yürütülecek.

33 kişilik Yönetim Kurulu ve 99 kişilik Konsey listesi de güncellenen UCLG-MEWA aynı zamanda, UCLG Dünya Teşkilatı’nın Yönetim Kurulu ve Konseyi’ne MEWA Bölgesi’nden seçilecek adayları da belirledi.  Ayrıca UCLG-MEWA’nın altı tematik komitesinin Başkanlık Divanları da güncellendi. Bu kapsamda, Tahran Belediyesi, Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi Başkanlığını; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Çevre Komitesi Başkanlığını; Filistin Yerel Yönetimler Birliği, Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi Başkanlığını; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Komitesi Başkanlığını; Türkiye Belediyeler Birliği, Sosyal İçerme Komitesi Başkanlığını; Girne Belediyesi ise Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlığını yürütecek.

Genel Kurul’da Ana Tüzük ve İç Tüzük’te de aidat sistemi, personeller ve idari yapıya dair güncellemeler gerçekleşti. UCLG-MEWA’nın önümüzdeki idari toplantılarına ev sahipliği yapacak kentler konusunda ise karara varılmadı.

Eğiticilerin Eğitimi ve Tematik Paneller

25 Mayıs’ta tamamlanan Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’un ardından, 26-27 Mayıs tarihlerinde de Konya’da Kongre faaliyetleri devam etti. İki gün boyunca süren “Eğiticilerin Eğitimi: Desantralize İşbirliği 4. Öğrenme Modülü” etkinliği UCLG Learning ve UCLG-MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi tarafından gerçekleştirildi. Yerel yönetimler, sivil toplum ve özel sektörden katılımın gerçekleştiği Eğitim’de desantralize işbirliği politikaları nasıl oluşturulur, finansman nasıl sağlanır ve işbirlikleri nasıl sürdürülebilir kılınır soruları üzerinde yoğunlaşıldı.

26 Mayıs’ta ise Eğitim’le eş zamanlı olarak iki panel oturumu düzenlendi. “Bölgesel Ölçekte Mobilite: Yeni Trendler” panelinin moderasyonunu UITP Türkiye Ofis Başkanı Feyzullah Gündoğdu yürütürken Hasan Görgülü (Konya Büyükşehir Belediyesi), Tolga İmamoğlu (WRI Türkiye), Dr. Hamidreza Gholamzadeh (AMF), Luis Alegre Valls (Barselona Büyükşehir Ulaşım Otoritesi) ve Mehmet Can Hallaç (Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi) hibrit olarak düzenlenen etkinlikte konuşmacı olarak yer aldılar. Panelde, katılımcılar MEWA Bölgesi’ndeki informel ulaşım modlarını sürdürülebilir ulaşım kapsamında ele alarak, kentlerin bölgesel ölçekte ulaşım sağlamaları için yeni trendleri tartıştılar.

“Yeşil Finansman: Yerel Yönetimler için Yenilikçi Fırsatlar” paneli ise UNDP IICPSD Direktörü Sahba Sobhani moderatörlüğünde Dr. Ahmet Albayrak (Kuveyt Türk Katılım Bankası), Şule Kılıç (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye), Mustafa Akdemir (Konya Büyükşehir Belediyesi), Şevket Altuğ Taşdemir (İLBANK) ve Ahmet Ayıcı’nın (Türkiye Emlak Katılım Bankası) katılımıyla gerçekleşti.  Panelde özellikle, iklim krizine uyum politikaları üretmek isteyen veya var olan uygulamalarını derinleştirmek isteyen yerel yönetimlerin ihtiyaç duyabilecekleri finansmanı hangi kurumlardan sağlayabilecekleri konusu ele alındı.

Yeni Başkanlık Divanı ve Yönetim Organları

Kongre Fotoğrafları

Comments are disabled