UCLG-MEWA KONGRESİ


UCLG-MEWA KONGRESİ (http://congress.uclg-mewa.org)

UCLG-MEWA Anatüzüğü’nün 35. Maddesi ve UCLG-MEWA İçtüzüğü’nün 7. Maddesi gereğince UCLG-MEWA Kongresi UCLG Dünya Kongresi ile aynı yıl içerisinde olağan şekilde toplanır. 9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılacak toplantıda UCLG-MEWA’nın 2019-2022 Dönemi yönetim organlarının yanı sıra, UCLG-MEWA komiteleri için Başkanlık Divanı seçimleri yapılacaktır.

Gerçekleştirilecek kongrede UCLG-MEWA üyelerinin aday olabilecekleri organlar şunlardır:

 • UCLG-MEWA Başkanlığı (1 Başkan)
 • UCLG-MEWA Eş Başkanlıkları (5 Eş Başkan)
 • UCLG-MEWA Denetim Kurulu / Mali Yönetim Komitesi
  • UCLG-MEWA Denetim Kurulu Başkanı/Sayman (1 Başkan/Sayman)
  • UCLG-MEWA Denetim Kurulu /Mali Yönetim Komitesi Üyeleri- (4 üye)
 • UCLG-MEWA Ombudsmanı ( 1 Ombudsman)
 • UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Üyeliği (33 Yönetim Kurulu Üyeliği)
 • UCLG-MEWA Konsey Üyeliği (99 Konsey Üyeliği)
 • UCLG Dünya Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeliği (12 Yönetim Kurulu Üyeliği)
 • UCLG Dünya Teşkilatı Konsey Üyeliği (35 Konsey Üyeliği)

Ayrıca UCLG-MEWA’nın Başkanlık Divanı’nın belirleneceği komiteleri de şu şekildedir:

 • Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi
 • Çevre Komitesi
 • Kalkınma İşbirliği ve Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi
 • Kültür ve Turizm Komitesi
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi
 • Sosyal İçerme Komitesi

Kongre ve adaylık süreci ile ilgili bilgilere UCLG-MEWA web sitesinde yer alan Teşkilat Anatüzüğü üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Comments are disabled