UCLG-MEWA KONGRESİ’NDE “BÜYÜK VERİ VE AÇIK VERİ” KAVRAMLARI TARTIŞILDI


UCLG-MEWA Kongresi 9-10 Temmuz 2019 tarihlerinde dönemin UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Başkanı Amman Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongre boyunca düzenlenen sekiz farklı oturumdan biri de “Yerel Yönetimler için Büyük Veri ve Açık Verinin Zorlukları ve Fırsatları“ konusuna yönelik oldu.

Kongre’nin ilk günü olan 9 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen  tematik oturumda, büyük veri ve açık veri konusu tüm yönleriyle tartışıldı. Bahse konu oturum, artan dünya nüfusu ve buna paralel olarak artan verilerin, yerel yönetimler için yönetilmesi güç bir alan oluşturduğu gerçeğinden yola çıkılarak gerçekleştirildi. Bu doğrultuda birçok belediye için oldukça yeni olan bu kavramlar üzerine düşünmeyi ve bu alanda yapılan çalışmaları paylaşmayı amaçlayan oturum; yerel yönetimlerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Alanında uzman akademisyenler, uluslararası kuruluş ve yerel yönetim temsilcilerinin yer aldığı oturumda; büyük veri ve açık veri terminolojisi başta olmak üzere bu alandaki iyi uygulama örnekleri, açık veri kullanımının avantajları ve dezavantajları irdelendi. Oturum başkanlığını yürüten Metropolis Gözlemevi’nden Eugeni Villalbí i Godes, konunun yerel yönetimler için önemine dikkat çekerek oturumu başlattı.

İlk konuşmacı İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sema Fatma Oktuğ, UCLG-MEWA ailesine teşekkürlerini sunduktan sonra mahremiyet konusunun veri saklama ve paylaşma çalışmalarında ne denli önem taşıdığına dikkat çekti. Ardından ikinci konuşmacı olarak söz alan Ramallah Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Dr. Safaa Karaki Aldwaik ise dijital çözüm önerilerinin, sürdürülebilir sistemler inşa etme konusunda  belediyeler için kolaylaştırıcı rol taşıyacağından bahsetti. Bu eksende strateji oluşturma ve oluşturulan bu stratejileri uygulamanın gerekliliğine değinen Arap Kentler Teşkilatı, Akıllı Şehirler Arap Forumu Genel Müdürü Jomana Attyat konuşmasını gerçekleştirdi. Son konuşmacı olan Amman Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Sultan Kharabsheh, e-devlet uygulaması ile elde edilen başarı öyküsünü konuşmacılarla paylaştı.

Kongre’de alınan karar doğrultusunda Akıllı Şehirler Komitesi ve Kentsel Mobilite Komitesi’nin birleştirilmesiyle oluşan “UCLG-MEWA Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi”nin birleşmeden sonraki ilk idari toplantısı da Kongre’nin bir başka ayağını oluşturdu. Tematik oturumun hemen ardından gerçekleştirilen idari oturumun moderasyonu,  önceki dönem UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komitesi’nin başkanlığını yürüten Amman Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Yousef Alshawarbehtarafından yürütüldü. . Başkan Alshawarbeh açılış konuşmasında; 2018 yılında Şanlıurfa’da gerçekleştirilen UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’nda bazı komitelerin birleştirilmesi için alınan tavsiye kararının, sabah gerçekleştirilen UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’nda onaylandığını ifade etti. Oturum kapsamında komite üyeleri, komitenin faaliyet raporunu gözden geçirerek faaliyet programını kabul etti. UCLG-MEWA Komiteleri’nin her birinin stratejik duruşunu yansıtan politika belgeleri, Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesi’nin idari toplantısında UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz tarafından katılımcılarla paylaşıldı.Toplantı gündemi doğrultusunda UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın yönetiminde komite üyeliklerinin görüşülmesinin ardından bir sonraki komite toplantısına ev sahipliği yapacak belediyenin belirlenmesi için çağrıda bulunularak toplantı sonlandırıldı.

Fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Comments are disabled