UCLG-MEWA KÜLTÜR VE TURİZM KOMİTESİ’NİN BALIKESİR PROGRAMI


Konya’da düzenlenen UCLG-MEWA Kongresi ile Başkanlık Divanı yenilenen Kültür ve Turizm Komitesi, yeni dönemdeki ilk Başkanlık Divanı Toplantısı’nı ve “Kentler için Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı”nı, Komite’nin Başkanlığını da yürüten, Balıkesir’de 20-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdi.

Başkanlık Divanı Toplantısı: 3 Yıllık Kültür-Turizm Yol Haritası

20 Ekim 2022 tarihinde komitenin Başkanı Balıkesir Büyükşehir Belediye ev sahipliğinde bir araya gelen Komite Başkanlık Divanı, komitenin referans belgesi mahiyetindeki politika belgesini ve 2019-2022 faaliyetlerini değerlendirmek ve 2022-2025 yol haritasını çizmek için masaya oturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından yönetilen toplantıya; Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Beit Sahour Belediye Başkanı Hani N. A. Abdalmasih ve Mersin ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyelerinden temsilciler katıldı. Dünyanın kültürel miras açısından en zengin bölgesi olan Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesi’nin sahip olduğu bu mirasın korunması ve yaşatılmasında yerel yönetimlerin sahip olduğu rolün önemi, Komite Başkanlık Divanı tarafından toplantıda bir kez daha vurgulandı. Özellikle 2021 yılında dönemin Komite Başkanı Girne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Erişilebilir Turizm Çalıştayı ile kazanılan ivmenin bu dönemde de devam ettirileceği belirtildi.

 

Kentler için Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı

Komite Başkanlık Divanı Toplantısı’nın ardından 21-22 Ekim tarihlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğinde UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi’nin yeni çalışma döneminin ilk etkinliği olan “Kentler İçin Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı” düzenlendi. Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) alanında önde gelen yerel yönetimler, akademisyenler ve STK’ların katılımı ile gerçekleşen çalıştayın ilk gününde “SOKÜM ve Şehirler” paneli gerçekleşti ve MEWA Bölgesi’nden yerel yönetim temsilcileri tarafından SOKÜM’e dair iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

Çalıştay kapsamında görüşülen konular doğrultusunda kentlere SOKÜM çalışmalarında rehberlik etme amacıyla hazırlanması öngörülen çıktı belgesine doğrudan kaynak sağlaması adına çalıştayın son oturumunda yuvarlak masa toplantıları düzenlendi. Dört farklı masada bir araya gelen katılımcılar birinci masada “SOKÜM’ü Yaşatmada Kuşaklar Arası Aktarım”, ikinci masada “SOKÜM ve Yerel Yönetimler”, üçüncü masada “SOKÜM ve Göç Bağlamında Toplumsal Değişim” ve dördüncü masada ise “SOKÜM’ün Ekonomik Boyutu” başlıkları altında tartırmalar yürüttüler. Balıkesir yöresine ait Barana Gösterisi ile tamamlanan ilk günün ardından çalıştayın ikinci gününde Zağanos Paşa Camii ve Balmek Atölyeleri gibi Balıkesir’de bulunan önemli mekanlara teknik ziyaretler düzenlendi.

Üç günlük Balıkesir programı ile 2022-2025 dönemi çalışmalarına ilk adımı atan UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi, yeni çalışma döneminde de yerel kültürel hizmet sunumu, kültürel mirasın yaşatılması, kültürel haklar ve sürdürülebirlir turzim gibi alanlarda savunuculuk çalışmalarını yürütmeye ve MEWA Bölgesi yerel yönetimlerini desteklemeye devam edecek!

 

Comments are disabled