UCLG-MEWA MALİ YÖNETİM KOMİTESİ TOPLANTISI & UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU TOPLANTISI


 

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı 27 Nisan 2018 tarihinde Karesi Belediyesi ev sahipliğinde Balıkesir’de gerçekleştirildi. Bölge ülkelerinden çok sayıda katılımcının bulunduğu toplantıda, UCLG-MEWA’nın 2018-2020 dönemi için stratejik planı çizildi.

Yönetim Kurulu Toplantısı öncesinde, 20 Nisan 2018 tarihinde UCLG-MEWA Saymanı Gebze Belediyesi ev sahipliğinde, Mali Yönetim Komitesi bir araya gelerek, 2017 mali raporunu nihai hale getirerek 2018 yılının ilk üç aylık mali raporunu değerlendirdiler.

2018 Yılı Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı Eylül’de Ankara’da

Açılış konuşmalarının ardından, hazırlanan gündem ışığında UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

UCLG-MEWA’nın 18 Ekim 2017 – 31 Mart 2018 dönemi içerisinde, komite ve çalışma grupları öncülüğünde gerçekleştirdiği faaliyetler ve diğer gelişmeler hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu’nun özet sunumu UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman tarafından yapılarak üyeler bilgilendirildi. Akabinde UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz tarafından UCLG-MEWA 2018 Yılı Faaliyet Programı ve Taslak 2018-2020 Stratejik Planı sunuldu. Sunulan taslak plan oy birliği ile kabul edilerek önümüzdeki iki yılın kurumsal yol haritası çıkarılmış oldu.

Toplantıda ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Eylül 2018’de gerçekleştirilecek UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı’na ev sahipliği yapmasına karar verildi.

UCLG-MEWA Ailesine 45 Yeni Üye

Toplantıda UCLG-MEWA’ya yeni üye katılımları da değerlendirildi. Bu kapsamda Ürdün, Cibuti, Filistin, Lübnan, Suriye ve Türkiye’den 45 yerel yönetimin UCLG-MEWA’ya üye olması onaylandı. Üç yerel yönetim üyesinin üyeliğinin pasife alınmasının ardından yönetim kurulu üyelerinin görüş ve önerileri ışığında değerlendirmeler yapılarak toplantı gündeme uygun şekilde sonlandırıldı.

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı’nın ardından UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin III. İdari Toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantı fotoğraflarına buradan ulaşabilirsiniz.

Comments are disabled