UCLG-MEWA, ORTA DOĞU VE BATI ASYA BÖLGELERİNDEKİ YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ KONULU RAPORUNU GÜNCELLİYOR


 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Işığında Yerel Yönetişime Bölgesel Bir Bakış 

UCLG-MEWA, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ile birlikte, sürdürülebilir kalkınmada yerel yönetimlerin oynadığı rolü güçlendirmektedir.  UCLG ve UCLG-MEWA olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ve Yeni Kentsel Gündem’in (YKG) belirlenmesi sürecinde, kentlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir yapılmasını öngören 11. Hedefin kabul edilmesinde aktif bir rol oynayan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görevgücü’nün bir parçasıyız.  2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin uygulamaya geçirilmekte olduğu bu günlerde, Orta Doğu ve Batı Asya bölgesindeki yerel yönetimlerin güncel durumları hakkında bölgesel ve genel bir bakış açısına sahip olmanın, SKH’nin yerelleştirilmesi çalışmaları için faydalı bir araç ve çıkış noktası olacağına inanmaktayız.

Mevcut Rapor, Akademik Ekibimiz Tarafından Güncelleniyor 

UCLG-MEWA, yerel yönetim konusunda bölgesel olarak ve dünya çapında bilgi ve tecrübe kaynağı olma hedefi doğrultusunda, 2013 yılında Orta Doğu ve Batı Asya bölgelerindeki Yerel Yönetim Sistemleri konusunda bir araştırma yayımlamıştır. Fakat, MEWA bölgesinde son yıllarda yaşanan büyük değişimler nedeniyle, UCLG-MEWA bahsi geçen araştırmayı gözden geçirmek için yeni bir girişim başlatmıştır.    

Yeni rapor kapsamında, iki kısa süreli kıdemli uzman, Eski Selçuklu Belediye Başkanı Prof. Dr. Adem Esen ve Eski Halep Belediye Başkanı Dr. Maan Chibli, bölge ülkelerindeki mevcut yerel yönetim sistemleri üzerinde kapsamlı bir araştırma yürütmektedir. Araştırma kapsamındaki ülkeler: Afganistan, İran, Pakistan, Türkiye, Azerbaycan, KKTC, Türkmenistan, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen olacaktır.

Söz konusu rapor, yerinde inceleme ve ilk elden bilgi toplama süreci sonrasında, kapsamlı bir başvuru dokümanı olmayı, böylelikle araştırma kapsamındaki ülkelerdeki mevcut yerel yönetim sistemleri konusunda daha güncel ve doğru bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

Katkı Çağrısı

UCLG-MEWA, tüm üyelerini, ulusal mevzuatlar ve söz konusu araştırmaya katkı sağlayabilecek diğer tüm bilgiler de dahil olmak üzere, ülkelerindeki mevcut yerel yönetim sistemleri hakkında her türlü dokümanın paylaşılması konusunda katkı sunmaya davet etmektedir. 

 

Comments are disabled