UCLG-MEWA PROJE İŞ BİRLİKLERİ KAPSAMINDA ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİ


UCLG-MEWA Temmuz ayı içerisinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretler, İstanbul sınırları içerisinde yer alan üniversite ve belediyelere gerçekleştirildi. Böylece, akademi ve yerel yönetimler ile iş birlikleri ele alındı ve ortaklıklar adına çeşitli fikir alış verişlerinde bulunuldu.

Proje çalışmalarına dair ilk ziyaret, 18 Temmuz 2023 tarihinde Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde akademisyen ve Proje Koordinatörü olarak görev yapmakta olan Doç. Dr. Faik Tanrıkulu’na gerçekleştirildi. İş birliği alanları üzerine konuşulan toplantıda, Tanrıkulu sahada gerçekleştirdiği çalışmaları ilişkin MEWA Heyetine bilgilendirmede bulundu.

Aynı hafta içerisinde, 20 Temmuz 2023 tarihinde Sultanbeyli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü ziyaret edildi. Strateji Geliştirme Müdürü Mehmet Aktaş, belediyenin ve müdürlüğün çalışma alanları ve Yerel Değerlendirme Raporu (VLR) hakkında bilgi aktardı.

Akabinde, 21 Temmuz 2023 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Planlama Rektör Yardımcısı Bestami Özkaya ile görüşme gerçekleştirildi.  Görüşmenin ana teması, akademi ve kamu iş birliği ile oluşabilecek potansiyel çalışma sahaları oldu.

26 Temmuz 2023 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dekan Yardımcısı Dr. Fatma Kantaş Yılmaz ve Doç. Dr. M. Fevzi Esen ziyaret edildi. “Dirençlilik ve Deprem Sonrası Toparlanma” konulu toplantıda deprem bölgesinde bulunan yerel yönetimlere verilebilecek akademik eğitimler ve çeşitli iş birliği süreçlerini ele alındı.

Pendik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü, 27 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette, proje uzmanları Sümeyye Topal ve Zuhal Bektaş Temür, belediyenin yapmış olduğu çalışmalar, festivaller, “Kardeş Kentler Programı” ve “Akıllı Atık Konteyner” projesi hakkında bilgileri aktardı.

28 Temmuz 2023 tarihli Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ziyaretinde, Müdür Murat Yıldırım belediyenin gerçekleştirmiş olduğu Eğitim alanındaki Sultangazi Belediyesi Eğitim Destek Akademisi (SEDA), Sultangazi Belediyesi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN) işleyişi ve eğitim süreçleri hakkında MEWA Heyetini bilgilendirdi.

Gerçekleştirilen projelerin bir kısmının ulusal ve uluslararası kuruluşlardan alınan fonlar ile meydana geldiğini de paylaştı. Yerelin finansmanı sürecinde birçok proje ile eş zamanlı çalıştıklarını dile getirdi.

Avcılar Modeli: Dirençlilik Çalışması

Avcılar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğüne 31 Temmuz 2023 tarihinde ziyaret gerçekleşmiştir. Kurum Müdürü Dr. Rana Seymen belediye hakkında yapılan çalışmalar noktasında bilgilendirme gerçekleştirdi. Fiziksel Dirençlilik, İklim Dirençliliği, İnovasyon ve Sosyal Ekonomik Dirençlilik kavramları üzerine Avcılar’ın bir model oluşturduklarını ve dirençli mahalle kavramı üzerine de uzun yıllardır çalışma gerçekleştirdiğini ekledi.

Temmuz ayında gerçekleşen ziyaretler verimli ve besleyici olmakla beraber, projelere dair paydaşlar ile fikir alışverişinin gerçekleştirilmesinin önemini de ayrıca vurgulamıştır.

Comments are disabled