UCLG-MEWA RETREAT ISTANBUL’23 EŞSİZ TARİHİ YARIM ADADA DÜZENLENDİ!


UCLG-MEWA Retreat Istanbul’23 kapsamında 19-21 Aralık 2023’te, Fatih Belediyesi’nin destekleriyle,tarihi yarımadada yer alan İstanbul Surlarına nazır Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde bir dizi toplantı ve tematik oturum gerçekleştirildi.

UCLG-MEWA Retreat Istanbul’23’ün 1. Gününde, Hoşgeldin Kokteyli ve Tanışma-Kaynaşma’nın ardından açılış konuşmasıyla katılımcıları karşılayan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, üç günlük Retreat programının içeriği hakkında genel bir değerlendirmede bulundu. Açılış konuşmasının devamında, UCLG-MEWA ve ana paydaşlarının arasındaki diyaloğu artırmak amacıyla Ortaklıkları Güçlendirmek: Ana Paydaşlar oturumu gerçekleştirildi. Oturumda, Birleşmiş Milletler Afetlerin Azaltılması Uluslararası Stratejisi (UNDRR) Yardımcı Program Sorumlusu Elaf Raslan, UNDRR’ın yerel yönetimleri strateji geliştirme açısından teşvik ettiğini belirtti. Ardından, WRI Kıdemli Yöneticisi Çiğdem Çörek Öztaş, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler koordinatörlüğünde UCLG-MEWA’nın da yürütme kurulunda bulunduğu ve paydaşı olduğu Türkiye Sürdürülebilir kent İçi Ulaşım Ağı (KAVŞAK) projesinin detaylarını katılımcılarla paylaştı. UCLG-Eurasia Eğitim ve Araştırma Programları Koordinatörü Tanyslu Nurieva, UCLG bölge teşkilatları arasındaki iş birliği fırsatlarını ele aldı ve son olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Özel Sektör Dirençlilik Uzmanı Johannes Sahmland-Bowling de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) ile alakalı olarak birlikle çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Akabinde, MEWA Bölgesi dinamiklerinin ışığında bölgeye has güçlükler ve fırsatların ele alındığı Bölgesel Bakış Açıları: MEWA Bölgesi’nden Yerel Sesler oturumu UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman’ın moderatörlüğünde düzenlendi. İlk olarak sözü Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı aldı ve şehircilik bakış açısıyla geleceğin kentlerini oluşturma gayretinde olduklarını ifade etti. Devamında, Asya Belediye Başkanları Forumu (AMF) Kent Diplomasisi ve Üye İşleri Direktörü Roya Leili küresel çapta gerçekleşen geçiş dönemlerinde şehirlerin dönüşüm merkezi olduklarını vurguladı. Çevrim içi olarak oturuma katılan Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA) İcra Direktörü Abdallah Anati, “Normal rutinlerden bahsetmek yerine bir belediyenin temel işleyişini nasıl sürdüremediğinden bahsetmek istiyorum. Belediyeler artık sularını, yollarını, finansmanlarını kontrol edemiyorlar. Filistin’de karşı karşıya olduğumuz gerçeklik bu.” sözleriyle Filistin’deki son duruma dikkat çekti. Oturumun sonunda, UCLG-MEWA Ürdün Temsilcisi Rakez Al-Khalayleh, Ürdün’de yerel yönetimler açısından yaşanan zorlukları ele aldı.

Etkinliğin 2. Gününde, UCLG-MEWA üye ve paydaşlarıyla birlikte Bölgesel İstişare Toplantısını gerçekleştirdi. Kapalı gerçekleştirilen oturumda Teşkilatın geleceği adına 2022-2025 stratejik planları doğrultusunda istişarelerde bulunuldu.

Akabinde, katılımcılar MEWA Bölgesi’nden yerel yönetişim hikâyelerini, sivil toplum deneyimlerini ve farklı sesleri dinlemek için Yerel Karar Alma Mekanizmalarına Katılımcı Yaklaşımlar oturumunda bir araya geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi STK-Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Abdurrahman Kahyaoğlu, yerel karar almada muhtarların öneminden bahsetti. Salt Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Projeler ve Programlar Birim Başkanı Rola Khlaifat, belediye olarak benimsedikleri katılımcı yaklaşım ilkelerine ve unsurlarına değindi. Boğaziçi Üniversitesi Postdoktoral Araştırmacı Emin Yahya Menteşe konuşmasında afet riski azaltma ve kentsel planlamaya odaklandı. Son olarak, Tahran Büyükşehir Belediyesi Kapsayıcı Uluslararası Çalışmalar Başkanı Mehdi Fallahi Panah, kentsel planlamaya toplumsal katılımın önemine değindi.

MEWA Bölgesi’nden VLR hazırlayan yerel yönetimler VLR & VSR: 2030 Gündemi için Bölgesel Hazırlık tecrübelerini aktardıkları oturumda bölgesel hazırlık teması konuşuldu. Oturumda, Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCWA) Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Portfolyo Lideri, Dr. Sukaina Al-Nasrawi, Birleşmiş Milletler’in (BM) çok disiplinli kentsel kalkınma programı kapsamında hazırlanan Arap Bölgesi VLR’ları için Uygulama Rehberi’ni sundu. Karatay Belediyesi Dışilişkiler Müdürü & Avrupa Birliği (AB) Proje Koordinatörü Fuat Özcan, finansman ve VLR & VSR konusunu ele aldı. Amman Büyükşehir Belediyesi Kentsel Gözlemevi Müdürü Akram Khriesat, Sultanbeyli Strateji Geliştirme Müdürü Mehmet Aktaş ve Avcılar Belediyesi SKA Koordinatörü Oğuz Şen kentlerinin VLR hazırlama sürecini aktardı. Fatih Belediyesi Başkan Danışmanı Çise Kan VLR hazırlığı hususunda Kültür ve Miras konusuna odaklandıklarını söyledi.

2. Günün son etkinliği, iklim dirençliliği ve altyapı konusunu ele alan Kırılganlıktan Dirençliliğe: İklime Dirençli Altyapılar oturumu oldu. Elaf Raslan, Making Cities Resilient 2030’un (MCR2030) önemine vurgu yaptı. Ain Shams Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Planlama Bölüm Başkanı Dr. Mohamed Salheen, bütüncül planlama yaklaşımını sürdürülebilir tasarım ve kaynakların kullanımı kapsamında ele aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilirlik Projeleri için Proje Yöneticisi Ebru Akyol Ergüner, belediye olarak iklim krizine uyumlanmak ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için özel stratejiler geliştirdiklerini ifade etti. İklim ve Enerji için Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi (GCoM) & GAP Fund Ortaklığı Küresel İrtibat Kişisi Helena Monteiro, iklim stratejileri geliştirme konusunda şehirlere ne şekilde destek verildiğine değindi.

Etkinliğin son gününde düzenlenen #MEWAAçıkMikrofon: UCLG-MEWA 2024 Yol Haritasını Belirlemek oturumu, yenilenen iletişim stratejileri aracılığıyla UCLG-MEWA üyeleri ve paydaşları arasında daha derin bir diyalog kurmaya ve kolektif bağların güçlendirilmesine odaklandı.

Daha sonra, #2025eDoğru: MEWA Stratetjik Önceliklerini Yeniden Ele Almak oturumunda, uluslararası toplulukların dinamik ihtiyaçları doğrultusunda UCLG-MEWA’nın stratejik gündemini yeniden yapılandırmak üzere bir araya gelindi. Katılımcılar, 2024 yılı için tasarlanan plan ve programlar hakkında bilgilendirildi.

El-Halil Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Başkanı Tayseer Abu Sneineh ve Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı ve UCLG-MEWA Onursal Başkanı Mohamed Saadie, UCLG-MEWA Retreat Istanbul’23’e çevrim içi olarak katıldılar. Filistin ve Lübnan’daki son durum hakkında bilgi verip barış çağrısında bulundular.

Etkinliğin gerçekleştirildiği Tarihi Yarımada, UCLG-MEWA Retreat İstanbul’23 katılımcılarına kadim şehrin muhteşem kentsel deneyimini sundu.

 

 

 

Comments are disabled