UCLG-MEWA SOSYAL İÇERME KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTISI


UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi, 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde Başkanlık Divanı Toplantısı’nı Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Toplantının amacı, Komite’nin 2019-2022 dönemine ilişkin stratejisini belirlemek ve bu strateji doğrultusunda izlenecek yol haritasını hazırlamaktı. Toplantıda ayrıca, Komite Başkanlık üyeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlandı. Toplantıya katılanlar arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Saida Belediyesi (Lübnan) Meclis Üyesi Mohamed El Baba, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Fatma Hoşgöz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Haşim İnan, Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Bölümü Uzmanı Tuğba Ereken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fatma Yanık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serdar Gökayaz yer aldılar.

Verimli geçen Başkanlık Toplantısı kapsamında UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi’nin üç yıllık faaliyet planı hazırlandı. Ayrıca, Komite’nin politika belgesi ve faaliyet raporu müzakere edildi ve Komite Başkanı ve Eş Başkanları’nın katkılarıyla Komite’nin yol haritası hazırlandı. Bunun yanı sıra, Komite bünyesinde oluşturulacak olan Göç Görev Gücü de katılımcılar arasında tartışıldı. Görev gücünün amacı, Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) bölgesine yerleşen ve bu bölgeden geçiş yapan göçmenlerin ve sığınmacıların korunma ihtiyacına ve diğer insani ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı ve koordineli çözüm üretmek amacıyla hak temelli bir strateji geliştirmektir. Bu görev gücünün, çalışmaların takibinde bir ağ olarak hizmet vermesi öngörülmektedir.

Toplantı, İkinci Bahar Emekli Evi ve Mersin Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi’ne yapılan ziyaretler ile sona erdi. Bu ziyaretler, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan muhteşem çalışmalara ve dezavantajlı grupları topluma nasıl dâhil ettiklerine ilişkin bilgilerin öğrenilmesine vesile oldu.

İkinci Bahar Huzur Evi, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin’de yaşayan emekli vatandaşların yalnızlık çekmemelerini sağlamak, sosyal yaşantılarına ve geleceklerine katkıda bulunmak, emekli vatandaşlara sanatsal ve kültürel bir ortam hazırlamak, hatıralarını, sevinçlerini ve üzüntülerini birbirleriyle paylaşabilecekleri sosyal bir bağ inşa etmek amacıyla kuruldu. Bu Huzurevi ayrıca günlük gazeteler, dergiler ve ücretsiz kitaplar sunmakta ve sosyal-kültürel etkinlikler düzenlemektedir. Aynı zamanda, huzurevi sakinleri psiko-sosyal danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

Mersin Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi, engelli kişileri çeşitli sanat dalları ile bir araya getirmekte ve el becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Seramik, halı dokuma, tekstil ve ebru gibi kurslar yıl boyunca farklı zaman dilimlerinde verilmekte ve engelliler ve aileleri tarafından büyük rağbet görmektedir. Merkez, engellilerin sosyal hayata katılımına ve el becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler sunmaktadır. Eğitimlere katılan engelli bireyler, resim kursu sayesinde hayal güçlerini resimlerine yansıtma imkânı bulmaktadır. Bu kurslar, onların üretkenliğine ve iş hayatına katılımlarına da katkıda bulunmaktadır. Merkezdeki faaliyetler, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ve Toroslar Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Comments are disabled