UCLG-MEWA Sosyal İçerme Panelİ 17 Ekim 2017'de Beylİkdüzü'nde


 

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Sosyal İçerme Paneli ve UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi Toplantısı 17 Ekim 2017’de UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi Başkanı Beylikdüzü Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Kasım 2014’te oluşturulmuş olan UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi, toplumun tüm kesimlerinin sorun, ihtiyaç ve taleplerine öncelik veren,  insan merkezli katılımcı, çoğulcu yönetişim ilkeleri ve sosyal belediyecilik kavramı temelinde çalışmalarını sürdüren; kentler, kurumlar ve ağlar arasında sürdürülebilir yerel kalkınma için sosyal içermenin rolünü ön plana çıkaran program ve politikaların oluşturulmasını, iyi uygulamaları tanımlamayı, UCLG-MEWA üyeleri arasında bilgi paylaşımını ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bölgesel bir platformdur.

Kalkınmanın yalnızca sürdürülebilirlik ilkesi ile sağlanabileceğini büyük ölçüde kabul eden bir dünyada ulusal ve uluslararası gündemin detaylandırılması, gündemdeki sosyal sorunlara yönelik etkili politikaların uygulanması ve toplumun dezavantajlı kesimi olarak tanımladığı sosyal dışlanma yaşayan bireylerin yerel seviyede desteklenmeleri Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yerelleşmesi temelinde önem arz etmektedir.

Bu kapsamda sizleri sosyal içerme, insan hakları ve katılımcı demokrasi alanında ortak bir zemin oluşturmak için ilgili aktörlerin bu alanlardaki bilgi ve tecrübelerini paylaşacakları “UCLG-MEWA Sosyal İçerme Paneli”ne davet etmekten memnuniyet duyarız.  


Kayıt

Taslak Program

Comments are disabled