UCLG-MEWA Sürdürülebilir Çevresel Politikalar için Yerel Yönetim Liderleri Malatya Deklarasyonu


Sürdürülebilir Şehirler ile ilgili 11. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SDG 11) vasıtasıyla- şehir ve alt ulusal yönetimlerin tüm boyutlarıyla oynamaları gereken rolün öneminin tanınmasıyla sonuçlanan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin kabulü doğrultusunda Malatya’da toplanmış belediye başkanları, bölgesel yönetim başkanları ve ortak olduğumuz kurumların temsilcileri olarak bizler ;[1]

 

Başta sürdürülebilir kentleşme üzerine başlıca bir hedefin gerekliliği hakkında bütün Birleşmiş Milletler Ana Müzakere Gruplarıyla ortaklaşa yayınlanan beyannameyi, Yerelleşme Üzerine Küresel Danışmanlık önerilerini, Kentsel Kampanya (Urban Campaign) ile birlikte yürüttüğümüz çalışmayı ve öncelikle İklim ve Bölgeler üzerine Lyon Deklarasyonu olmak üzere, 2012 yılından 2015 yılına kadar Küresel Görev Gücü tarafından yapılmış beyanları göz önünde tutarak,

 

sizlere iş bu bildiri vasıtasıyla;

 

İklim değişikliği konusuyla ilgili olarak,

 

-Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 7. ve 13. hedeflerinin de önemini gözeterek, yerel ve alt ulusal seviyede ilgili faaliyetlerin uygulamaya alınmasının yanı sıra, yerel tarafların ve vatandaşların da harekete geçirilmesinde kilit aktörler olacağımızı[2],
 

-Ulusal yönetimler, uluslararası kurumlar, özel sektör, finans kurumları ve sivil toplumla, her seviyede yenilenebilir enerji tabanlı, düşük emisyonlu ve dirençli bir kalkınma yaklaşımına evrilmeyi destekleyen güçlü ve verimli bir iklim değişikliği topluluğu oluşturabilmek adına çaba göstereceğimizi[3],
 

-Ulusal yönetimleri, yerel ve alt ulusal yönetimlerin ulusal ve küresel çabalara da katkıda bulunacak iklim değişikliği ile ilgili yerel önlem ve uyum stratejilerini uygulama yeterliliğine sahip olmalarını sağlamaları ve yerel ve alt ulusal yönetimler arasında iklim odaklı eşgüdümlülüğü ve işbirliğini destekleyecek yapı ve çalışma çerçevelerini oluşturmaları için teşvik edeceğimizi[4],
 

-Yereldeki düşük karbon eylemlerini ve adaptasyon ölçümlerinin uygulamaya geçirilebilmesi için gerekli fonlara, kendi yerel bütçe tasarılarımız çerçevesinde öncelik vereceğimizi ve bu kaynakları harekete geçireceğimizi,

 

-İklim değişikliğiyle mücadele etme kapasitemizi geliştireceğimizi,
 

-Benzer planların geliştirilmelerinin ve uygulamaya koyulmalarının yerel yönetimlerde istihdam yaratma ve ekonomik krizlerle başa çıkabilme yeterliliği sağladığını göz önünde bulundurarak, her fırsatta düşük karbon planlarımızı, düşük salımlı kalkınma planlarımızı, biyo-çeşitliliğin korunması  ile ilgili hareket planlarımızı, entegre sürdürülebilirlik planlarımızı ve diğer akıllı şehir uygulamalarımızı destekleyecek yeni ve yenilikçi fon kaynakları yaratacağımızı, [5]

 

Kentsel Tarım konusuyla ilgili olarak,

 

-Yalnızca tüketici konumuna getirilen kentlilerin toprakla tekrardan buluşmalarını sağlayacak çalışmalar yapacağımızı ve kentli insanların üretici konumuna gelmesini sağlayacağımızı,
 

-Yerel yönetimlerin, besin zincirlerini kısaltıp, yerel üretimi desteklemek suretiyle tarımsal üretime ve yerel ekonomik büyüme oranlarına katkıda bulunabileceklerini göz önüne alarak, şehirlerimizdeki doğal kaynaklarımızı, çevre bölgelerin gıda güvenliğini tehlikeye atmayacak yöntemlerle yöneteceğimizi,
 

-Bölgelerimizde yaşayan bireylerin güvenli, makul fiyattaki besleyici gıdalara erişimini sağlayacağımızı,
 

-Biyo-çeşitliliğinin korunmasını, kentsel planlama ve kalkınma stratejilerimizin temel parçalarından biri haline getireceğimizi,

 

Atık Yönetimi ve Kirlilik konusuyla ilgili olarak,

 

-Vatandaşlarda evsel atıkların azaltılmasına yönelik farkındalık oluşturacağımızı,
 

-Yerel seviyede çocuklar ve gençlerimiz için temel atık eğitim ve öğrenimini teşvik edeceğimizi,
 

-Verimli doğal kaynak yönetimi ve çevre koruma politikalarımız aracılığıyla toprak ve su kirliliğine bağlı olumsuzlukların azaltılmasına katkıda bulunacağımızı ve bu kaynaklarımızı koruyacağımızı,
 

– Hava ve gürültü kirliliğine ilişkin harekete geçeceğimizi ve gerekli çalışmaları yapacağımızı,
 

-Atıkların önce kaynağında azaltılması ve sonra ayrıştırılmasıyla ilgili olarak entegre uygulama projeleri geliştireceğimizi ve atık çeşidinin her türünün bertaraf edilmesiyle ilgili çaba göstereceğimizi,
 

-Tehlikeli atık yönetimine ilişkin istişareleri yerel yönetimler düzeyinde artırarak merkezi yönetimi harekete geçireceğimizi,

 

Enerji konusuyla ilgili olarak,

 

-Yenilenebilir enerji kaynaklarından bölgemiz için elverişli ve uygun olan yatırımları teşvik edeceğimizi,
 

-Bölgelerimizde bulunan korunmasız grupların uygun maliyetteki yeşil enerjiye erişiminde boşlukları belirleyeceğimizi,
 

-Devlet daireleri, ofisler, okullar ve benzeri kamu kuruluşlarında enerji verimliliği yüksek binalar ve yeşil enerji kaynaklarının kullanımı için yatırımlar yapacağımızı ve sürdürülebilirliği tedarik süreçlerimize bir koşul olarak dahil edeceğimizi,
 

-Karbon salımı ve enerji verimliliği sorunlarını aşabilmek için, başta yerel ulaşım ve kentsel planlama politikalarımızla ilgili olanlar olmak üzere, “akıllı şehir” teknolojilerine yatırımları teşvik edeceğimizi

 

ve ekolojik yaşama ulaşma hedefiyle insan ve doğayı barıştırmayı

taahhüt ediyoruz.

 

 


[1] United Nations Climate Summit – New York – 23 of September 2014 – Catalyzing Action – Joint statement of Non-State actors’ representatives

Comments are disabled