UCLG-MEWA Stratejik Planı

Bir yerel yönetimler ağı olarak UCLG-MEWA, başta Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) olmak üzere farklı Küresel Gündemlerin uygulanması ve yerelleştirilmesinde aktif rol oynamaktadır. UCLG-MEWA, sürdürülebilir kalkınmanın yaygınlaştırılması amacıyla stratejiler oluşturuyor. Böylece, sürdürülebilir kalkınmaya ulaşma araçları konusunda üyelerinin ve paydaşlarının farkındalık düzeylerini artırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda hazırladığımız UCLG-MEWA Stratejik Planı ile sizleri, Teşkilatımızı ve geliştirdiğimiz stratejileri tanımaya davet ediyoruz!

Comments are disabled