UCLG-MEWA TEMEL EMİSYON ENVANTERİ METODOLOJİSİ ÇALIŞTAYI’NA KATILDI


UCLG-MEWA; Avrupa Birliği ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen ve Belediye Başkanları Küresel Sözleşmesi’ni (GCoM) imzalayan Batı Balkanlar ve Türkiye’den kentleri, enerji ve iklim hedefleri kapsamında taahhütlerini yerine getirmeleri konusunda destekleyen Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi kapsamında 27-28 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen “Temel Emisyon Envanteri Metodolojisi Çalıştayı”na katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar Belediyesi ve gözlemci belediyelerden katılımcıların bir araya geldiği çalıştay, Türkiye Proje Takım Lideri Daiva Matonienė’nin açılış konuşmasıyla başladı. Çalıştaya GCoM Türkiye iletişim kişisi olarak katılan UCLG-MEWA Uluslararası Teşkilatlarla İlişkiler Koordinatörü Bükre Türksoy, Türkiye’de GCoM ile ilgili son gelişmeleri ve şehirlerin raporlama yükümlülüklerini katılımcılarla paylaştı. Konuşmacılar arasında GCoM’un AB destek ekibinin takım liderliği yürüten Piero Remitti; uluslararası enerji verimliliği uzmanı Ali Korakan; enerji ve iklim değişikliği politikaları kıdemli uzmanı İpek Gülkaya Taşgın; uluslararası yenilenebilir enerji kaynakları uzmanı Mantas Marčiukaitis; uluslararası sera gazı emisyonu uzmanı Katrin Keis; Zeynep Pınar Öztürk; ve yerel enerji verimliliği uzmanı Arif Künar yer aldı. Etkinlik sırasında katılımcılar, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları (SECAP’lar) ve hedef belirleme, temel bir emisyon envanterinin unsurları ve hazırlanma süreci ile Türkiye’nin enerji dönüşüm mevzuatı ve Türkiye’deki belediyelerin bu konudaki rolleri hakkında bilgi edindiler.

Çalıştay, Proje Takım Lideri’nin etkinliğin önemli çıktılarını özetleyen ve ileriye dönük adımları ortaya koyan kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Resim

Comments are disabled