UCLG-MEWA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİTESİ BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTISI


UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı, 4 Şubat 2020’de Beylikdüzü, İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantı, 9-10 Temmuz 2019’daki UCLG-MEWA Kongresi’nde yenilen komite başkanlık divanının ilk buluşması oldu. Komite başkanlığına seçilen Beylikdüzü Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, divan üyelerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Beit Jala Belediyesi ve Beyarmudu Belediyesi katılım sağladı.

MEWA bölgesi kapsamında yerelde kadın katılımcılığının değerlendirilmesi ile başlayan toplantı, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda şehirlerin ve yerel yönetimlerin geliştirdiği politikaların paylaşılmasıyla devam etti. Şehirlerin toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde daha aktif rol almasının ve şehirlerarası işbirliklerinin önemi vurgulandı. Birleşmiş Milletlerin 2030 hedeflerinden birinin de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanması olduğu toplantıda dile getirildi.

Kadının her alanda olmasının ve fırsat eşitliği konusunun siyaset üstü bir mesele olduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bu coğrafyadaki çatışmalardan en çok kadınların etkilendiğini dile getirdi. Çalık, “Yerel yönetimlerin, kadınlar ile ilgili meseleleri dikkate almaları lazım. Kadın erkek eşitliğinde kotadan ziyade fırsat eşitliği sağlanması gereklidir” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Tartışılan 2020-2022 stratejik planı çerçevesinde, UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin ihtiyaçları, öncelikleri ve hareket alanları belirlendi. Komite kapsamında geliştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’i Yerelleştirme Taahhüdü çerçevesinde paydaşlarla ortak bir taahhütname oluşturulması ile izleme ve değerlendirme kurumlarının sürece dahil edilmesi gerekliliği dile getirildi. Toplumsal cinsiyet eşitliğini hayata geçirmek için belediye bünyesinde kurumsal mekanizmaların oluşturulmasına, ayrıca çağrı ve ortak bir takvim aracılığıyla yerel yönetimlerin teşvik edilmesine karar verildi.

Komitenin politik duruşunu ve küresel gündemlere karşı aldığı konumu yansıtan politika belgesine,  sağlık ve şiddet konularının da dâhil edilmesine karar verildi. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının daha kapsayıcı olması ve bunun belgede ön plana çıkarılması dile getirildi. Katılımcılar tarafından, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında daha fazla yerel yöneticiye ulaşılması gerekliliği ve komite üyeleri ile ortak bir yol haritasıyla hedeflerin gerçekleştirilebileceği vurgulandı.

Comments are disabled