UCLG-MEWA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİTESİ İKİNCİ TOPLANTISI


 

UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, 10 Ocak 2017 tarihinde UCLG-MEWA Genel Sekreterliği’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Şişli Belediye Başkanı, UCLG-MEWA Ombudsmanı ve UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Eş-Başkanı Hayri İnönü başkanlık etti.

Proje ve Savunuculuk için Ortak Hareket

Toplantıda; komite üyeleri, projeler ve savunuculuk yapma konularında ortak hareket etme kararı aldılar. Bu anlamda önümüzdeki dönemde Komite Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nın yaygınlaştırılması, İstanbul Sözleşmesi’nin yerelleştirilmesi ve eşitlik birimlerinin kurulmasının teşvik edilmesi gibi konularda faaliyet gösterme kararı aldı. Komitenin bir sonraki toplantısı ise ilkbaharda Şişli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Toplantının ayrıntılı raporuna UCLG-MEWA internet sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Comments are disabled